Q4Gym

AMBITIOUS PRO GYMNASTICS

AMBITIOUS PRO GYMNASTICS is een prestatiegerichte club, waar ook de recreatieve gymnast aan zijn trekken kan komen. Door de jaren heen specialiseerde de club zich in acrobatische gymnastiek. Gymnasten die zich daarin willen bekwamen kunnen terecht in de groepen APG-acro@recrea & APG-acro. Kleuters uit het 2de en 3de kleuterklasje kunnen bij APG-Kleuters hun eerste stappen zetten in de gymnastiekwereld, onder het moto: bewegen is plezant. Bij APG-Kids zijn alle kinderen welkom vanaf het 1ste leerjaar. Op een speelse manier en verwerkt in opdrachtjes, leren zij de basis van de gymnastiek.

Contactgegevens

  apg.bestuursorgaan@gmail.com
  www.ambitious-pro-gymnastics.be

Regio: Dijle-Rupel

Recreatieve disciplines: Acro

Competitieve disciplines: Acro, Dans en Demo

Locaties