Q4Gym

VERTO PUURS

Verto; Van recreatief, tot competitief met ook aandacht voor G-gymnastiek! De basisgroepen of de groepen recreatieve gymnastiek vormen de kern van Verto. In de trainingen ontwikkelen wij basisvaardigheden zoals coördinatie, lenigheid en kracht. Verto biedt de gymnasten van de wedstrijd- en specialiteitsgroepen ook de mogelijkheid om op vrijwillige basis deel te nemen aan wedstrijden. In de G-groep van Verto krijgen sporters met beperkingen een aangepaste, per¬soonlijke begeleiding in een eigen groep, volledig geïntegreerd in de jaarwerking van de club.

Contactgegevens

  secretariaat@verto.be
  www.verto.be

Regio: Dijle-Rupel

Recreatieve disciplines: Acro, Toestelturnen jongens, Trampoline, Tumbling, Kleuterturnen, Basisgym, Rope Skipping

Competitieve disciplines: Acro, Toestelturnen meisjes, Trampoline, Tumbling, Rope Skipping