Algemene Vergadering verkiest leden Raad van Bestuur voor 2016-2020!

Inge Doens   ‐  Zaterdag 19 maart 2016   ‐   Tweet

#wearegym

Raad van Bestuur Gymfed 2016-2020

Project 'Gymfed 2020 zet in op het langer in de club houden van de gymnasten met accent op 'beleving'!

Vandaag (zaterdag 19 maart) vond in Gent de Algemene Vergadering van de Gymnastiekfederatie plaats. De 85 aanwezige club (her)verkozen ook de bestuurders voor de beleidsperiode 2016-2020.

Algemeen manager Lode Grossen loodste de vergadering door de verschillende agendapunten waar ondermeer de nieuwe clubs werden voorgesteld en de statutenwijziging, het financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016 werden goedgekeurd. Na het overzicht van de voorbije beleidsperiode 2012-2015 stelden de kandidaat-bestuurders zich voor. De aanwezige clubs gaven de nieuwe ploeg unaniem het vertrouwen om de volgende beleidsperiode aan te gaan.

De Raad van Bestuur tot 2020 is alsvolgt samengesteld:

  • Gilbert Vercammen (Gymflex Mechelen) - Voorzitter
  • Joanna Van Hooydonck (Gym Harop Brasschaat) - Ondervoorzitter
  • Peter Kopydlowski (KWTV Willebroek) - Financieel beheerder
  • Danny De Cauwer (Sportiva Sint-Gillis-Waas) - Bestuurder
  • Paul Standaert (WIK Oostende) - Bestuurder
  • Peter Frederickx (Kon. Diestse Turnkring) - Bestuurder
  • Rosy Taeymans (Art Gym Kapellen) - Bestuurder
  • Wim Van Echelpoel (XL Gym Zele) - Bestuurder

Samen met de directie en het medewerkersteam staat de Raad van Bestuur voor belangrijke uitdagingen zoals voorgesteld in de actieplannen per domein voor 2016.
Het project 'Gymfed 2020' vormt de rode draad doorheen de nieuwe beleidsperiode waar Gymfed wil inzetten 'op het langer in de club houden van de gymnasten met accent op 'beleving'!' Een doelstelling die het team met en voor de clubs wil realiseren!

Tot slot van de vergadering werden de clubs gehuldigd die dit jaar een jublileumverjaardag mogen vieren.
Gymna Landegem (25 jaar), Turnclub Iduna Gent (25 jaar), Voor Eigen Schoon Hingene (50 jaar), Turnclub de Salto's Ingelmunster (50 jaar), KKT Moed en Volharding Berkenbos (75 jaar). KKMT Mechelen is met zijn 150 jaar een van de eerste sportclubs in België. Van harte proficiat!

Sterk en Lenig Drongen, Art Gym Kapellen en TK Deugd en Moed Ekeren ontvingen uit handen van Thierry De Leuze (afgevaardigde Janssen-Fritsen) de Q4Gym-award. Een cadeaucheque voor gymmateriaal die ongetwijfeld in de club positief zal onthaald worden.

We wensen de nieuwe ploeg alle succes toe!

foto: v.l.n.r. (bovenaan): Danny De Cauwer, Paul Standaert, Wim Van Echelpoel, (2de rij) Peter Frederickx, (vooraan) Peter Kopydlowski, Joanna Van Hooydonck en Gilbert Vercammen. Rosy Taeymans (niet op de foto wegens WK Acro in China)

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen