Duidelijkheid sporten in bubbels van 10

Delphine Gosseye   ‐  Vrijdag 29 januari 2021   ‐   Tweet

#wearegym

Het akkoord dat door de ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen op 26 januari bereikt werd inzake de buitenschoolse activiteiten werd vastgelegd in een Ministerieel besluit door het Overlegcomité. In- en outdoor sporten kan afhankelijk van de leeftijd in bubbels van 10. Wat moet je weten?

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren mogen doorgaan in bubbels van 10 waarbij elk kind of jongere slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit kiest. Enerzijds wordt het soms uitgebreide netwerk van kinderen verkleind, anderzijds biedt dit perspectief voor de jongeren +13 jaar. Dit akkoord werd bekomen door de ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen in ons land op dinsdag 26 januari. Intussen werd dit geformaliseerd door het Overlegcomité in een Ministerieel besluit en vertaald naar een sectorspecifiek protocol. De regels gaan van start op maandag 1 februariDownload hier het communicatiemateriaal voor jouw club!


  Wat is een bubbel van 10?

  Een bubbel van 10 is een groep van max. 10 personen die begeleid worden door een meerderjarige trainer (maakt geen deel uit van de bubbel). Deze bubbel verandert tijdens de week niet en houdt tijdens de sportactiviteit steeds voldoende afstand tot elke andere bubbel. Sporters mogen in de bubbel hun (sport)activiteit beoefenen zonder mondmasker en met onderling contact.

  In een indoor accommodatie zijn meerdere bubbels toegelaten, dit op voorwaarde dat ze onderling strikt van elkaar gescheiden blijven (1,5 meter), niet met hetzelfde materiaal werken en dat de densiteitsregels worden gerespecteerd. Voor sporten met weinig verplaatsing (zoals gymnastiek) is dat 1 sporter per 10m2 zaaloppervlak. 

  Wat met onze trainers?

  Eenzelfde trainer kan meerdere groepen na elkaar begeleiden. Er wordt echter met aandrang gevraagd om dit tot het absolute noodzakelijke te beperken. De begeleider draagt steeds een mondmasker en garandeert zoveel als mogelijk de regels van social distancing, tenzij contact noodzakelijk is in het kader van de veilige sportbeoefening. 

  Wat met de krokusvakantie?

  In de krokusvakantie vinden veel kampen (zonder overnachting) plaats. De kampen kunnen blijven doorgaan - mits goedkeuring door de lokale overheid. De bubbel wordt aangepast naar groepen van maximum 25 kinderen tot en met geboortejaar 2008. 

  Vergeet volgende algemene regels niet! 

  • Er is een registratieplicht voor alle sportactiviteiten, zodat je kan achterhalen wie aanwezig is/was
  • Enkel tijdens het sporten is het niet nodig om een mondmasker te dragen, net ervoor en erna wel. Opgelet: het dragen van mondmaskers is geen alternatief voor social distancing!
  • Binnen de privébubbel (= huishouden + duurzame nauw contact) is social distance niet nodig
  • Materiaal en infrastructuur minstens dagelijks schoonmaken - gedeeld materiaal ook tussen de verschillende groepen
  • Zorg (indoor) voor voldoende verluchting, laat ramen en deuren openstaan of zorg voor impulsverluchting waar ventilatie ontoereikend is. Monitor CO2: 900 ppm is waarschuwingsniveau, bij 1200 ppm stop je de activiteiten
  • Stel, indien mogelijk, een Covid-coördinator aan in de club die het eerste aanspreekpunt is en alle maatregelen opvolgt

  Vanaf wanneer gelden deze regels?

  Het ministerieel besluit en bijhorende regels treden in werking vanaf 1 februari 2021 en gelden behoudens een sterk verslechterende situatie. Tijdens de Krokusvakantie wordt de situatie geëvalueerd. 

  Van zodra het pandemieniveau verbetert, vragen betrokkenen uitdrukkelijk dat versoepelingsmaatregelen zich in eerste instantie zouden richten naar kinderen, jongeren en studenten.

  Download hier het communicatiemateriaal voor jouw club!

  We are gym, we are safe!

  Reacties op dit bericht

  Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen