FAQ - Trainingen in coronatijd

Els Coppieters   ‐  Vrijdag 5 jun 2020   ‐   Tweet

#wearegym

Na de Veiligheidsraad op 29 juli blijven de maatregelen die sinds 1 juli in werking zijn actief. In groepen van 50 kunnen we zowel indoor als outdoor aan de slag. Wat mag wel/niet? Waar moet ik mij aan houden? Wij bundelen jullie meest gestelde vragen omtrent het sporten in Corona-tijd hier.

Na de Veiligheidsraad op maandag 29 juli kunnen we meegeven dat de maatregelen zoals ingevoerd op 1 juli voor de sportsector voorlopig ongewijzigd blijven, er komt wel een halvering van publiek bij sportactiviteiten. Voor de provincie Antwerpen gelden striktere maatregelen. Sporten in grotere groepen met fysiek contact is dus nog steeds toegelaten. Hoewel de social distancing-regels in de bubbels van 50 personen wegvallen, blijven de hygiëneregels essentieel. Welke regels zijn nog extra van toepassing?

ALGEMEEN

Zijn mijn leden verzekerd tegen ongevallen tijdens de (outdoor)trainingen?

Als het om georganiseerde clubtrainingen gaat die verlopen volgens de regels, zijn de leden verzekerd. Ook als je in de zomermaanden zou willen trainen (terwijl er anders geen clubwerking was), blijft de polis doorlopen.


Moet ik als club toezicht organiseren tijdens de trainingen?

We hebben allemaal een belangrijke opdracht om de trainingen op een veilige manier te laten doorgaan. We rekenen hiervoor op de clubs die de nodige maatregelen moeten nemen, maar vooral op de trainers en sporters om de richtlijnen goed na te leven en de nodige verantwoordelijkheid aan de dag te leggen. Indien je club toezicht kan organiseren, wordt dat aangemoedigd maar het is niet verplicht.


Een sporter of trainer woont in het buitenland. Mag die de grens over om te komen trainen?

Ja, de grenzen met de EU-landen zijn sinds 15 juni terug open. Maar hou zeker de website van buitenlandse zaken in de gaten, want er kunnen steeds zaken veranderen. Hou zeker in het oog vanuit welke zone (rood, oranje of groen) de sporter komt. Voor elke zone gelden er speciale maatregelen.


Waarom moet mijn trainer 18 jaar zijn?

Trainers hebben in deze situatie een extra rol om alle afspraken en maatregelen te garanderen en dit vraagt enige maturiteit. Jongere hulptrainers zijn eventueel mogelijk, zolang dit binnen de bubbel van 20 personen (incl. trainers en hulptrainers) valt.


Mogen de zomerkampen doorgaan?

Sportkampen mogen doorgaan, natuurlijk met de nodige maatregelen. Je leest hier meer over via deze link. Hiernaast wordt registratie van de sporters verplicht.


Zal mijn clubwerking in september normaal kunnen opstarten?

Gymfed werkt aan de nodige protocollen om haar clubs op een zo goed mogelijke manier te begeleiden in de opstart in september. In eerste instantie roepen we alle clubs en leden op om zich nu strikt aan de maatregelen te houden zodat we zo snel mogelijk opnieuw ten volle kunnen genieten van onze favoriete sport.


Mag ik een trainingsstage/kamp in het buitenland organiseren?

Buitenlandse kampen zijn toegestaan tot 150 km buiten de landsgrenzen. Zo kunnen ouders bij ziekte hun kind snel komen ophalen en in quarantaine plaatsen. Check voor je vertrek zeker naar welke zone (rood, oranje of groen) je trekt. Voor elke zone gelden er speciale maatregelen. Hiernaast wordt registratie van de sporters verplicht.


Mogen we trainers- of bestuursvergaderingen organiseren met social distancing?

Sinds de veiligheidsraad van 29 juli gelden de regels van de kleine bubbel van 5 personen. Deze dient een maand lang aangehouden te worden. Daarom raden we af om fysieke vergaderingen te houden, een goed alternatief zijn online vergaderingen.


Mogen sporters carpoolen naar en van de training?

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een gezin of mensen uit dezelfde bubbel telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.


Mag ik na een vakantie in het buitenland meteen terug trainen?

Ons land heeft een systeem ingevoegd met kleurencodes voor heel Europa. Dit systeem van kleurencodes, waarbij een rode kleur een quarantaine verplicht en een oranje kleur deze vraagt, moet ons zo coronaproof mogelijk door de zomervakantie gidsen. Op de website van Buitenlandse Zaken kan je de verschillende maatregelen terugvinden voor landen met een groene, oranje of rode kleur, zowel bij de verplaatsing er naartoe als bij de terugkeer. Houd deze website goed in de gaten want de reisadviezen, en dus de bijhorende maatregelen, kunnen dagelijks wijzigen.


Wie moet een mondmasker dragen? En wanneer?

De mondmaskerplicht is er nu voor +12—jarigen in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen en publiek druk bezochte plaatsen. We adviseren om altijd mondmaskers te dragen behalve als je aan het sporten bent.


INFRASTRUCTUUR

Moeten er toiletten zijn? En wat met kleedkamers en douches?

Wij raden alle sporters aan thuis, voor vertrek, gebruik te maken van het eigen sanitair. Probeer de toiletten van de zaal zo minimaal mogelijk te gebruiken, de nodige hygiënemaatregelen te nemen en te ontsmetten voor en na elk gebruik. Douches en kleedkamers mogen opnieuw open, maar dienen zich te houden aan het specifieke protocol.


De zaal is gesloten, wat nu?

Elke eigenaar of uitbater van een sportaccommodatie kan zelf beslissen om te openen of niet, maar we vragen toch vriendelijk aan de lokale besturen om deze te openen in het belang van de sporter én de doorstart van de clubwerkingen. Gymfed heeft een brief voorzien die je kan gebruiken om de steden en gemeentes te vragen hun accommodatie open te stellen. Deze brief kan je hier vinden.


Moet ik (turn)toestellen na elke beurt ontsmetten?

Dat is niet nodig. Reinigen en ontsmetten is enkel nodig voor en na de training, voor zolang het gebruikt wordt door sporters van dezelfde bubbel. Het is dus niet nodig om telkens er iemand een koprol over een mat maakt of aan een rekstok hangt alles te ontsmetten. Zorg wel voor een goede ventilatie van de zaal tijdens en na de training.

Turnmateriaal waar je alleen over loopt of stapt moeten niet steeds ontsmet worden (je doet dat ook niet moet een straat of voetpad). Is er echter veelvuldig contact met handen (vb: rekstok) of kans dat er speekseldruppels op de matten terecht komen (vb: afstoot explosieve bewegingen, rugspieroefeningen met aangezicht op de mat,...) dat is het wel noodzakelijk.


Hoe ontsmet ik best (turn)toestellen die niet zo makkelijk afwasbaar zijn?

Het is vaak makkelijk om een 'vernevelaar' (vb: voor te sproeien in de tuin) of plantenspuit te gebruiken en daarin ontsmettings- of huishoudalcohol (te koop in supermarkt of apotheek) en zo over de matten of leggers te sproeien. Op die manier komt er niet teveel vloeistof op het materiaal en is dat niet kletsnat. Meer info over werkzame producten en samenstellingen vind je hier. Vergeet niet om je zaal regelmatig te verluchten!


Mag ik de valputten gebruiken?

Valputten - of ze nu open of gesloten zijn - zijn een ideale bron van het verzamelen van virussen en bacteriën. En deze na elke training ontsmetten is een onmogelijk klus. We raden dan ook om aan de valputten niet (in hun normale vorm) te gebruiken. Wil je gebruik maken van een valput, leg er dan een valmat of dun matje in dat kan afgewassen worden na elke training. Dit zorgt ervoor dat de regels rond hygiëne kunnen gerespecteerd worden en je in veilig omstandigheden kan trainen.


Mogen ouders in de zaal komen om kinderen te brengen of op te halen?

Dit is toegestaan, op voorwaarde dat zij een mondmasker dragen, zij behoren namelijk niet tot de bubbel. Probeer ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk in contact komen met materiaal en andere personen. Het voorzien van een uitzwaaizone kan hierbij misschien helpen? Alle ouders dienen voor zichzelf, en hun kind indien ouder dan 12 jaar, een mondmasker te voorzien.


TRAININGEN IN BUBBELS


Hoeveel sporters mogen in dezelfde locatie/infrastructuur trainen?

Een bubbel bestaat uit maximum 50 personen. De vereiste oppervlakte van 10m2 per persoon is niet meer strikt noodzakelijk. Er kunnen verschillende bubbels in dezelfde (grote) zaal trainen, op voorwaarde dat deze gescheiden worden van elkaar en de totale oppervlakte dit toelaat.


Welke sporters mogen trainen?

De club bepaalt zelf welke sporters en groepen een zeker voorkeur krijgen. Dit alles om de eigenheid van elke club te respecteren. Het spreekt vanzelf dat iedereen in goede gezondheid is en de nodige maatregelen kunnen gegarandeerd worden, zowel op vlak van veiligheid als hygiëne.


Mag een trainer/dansjuf training geven in verschillende bubbels?

Als de dansjuf in verschillende bubbels lesgeeft, dan wordt zij beschouwt als iemand van buiten de bubbel en dan zijn de extra maatregelen van toepassing: geen fysieke contact, afstand (1,5 meter) houden en indien dit niet kan mondmasker dragen.


Mag ik deel uitmaken van verschillende bubbels?

In eenzelfde week mag je maar in één weekbubbel van 50 personen zitten. Het is dus niet toegestaan om 3 dagen sportkamp te doen gevolgd door 2 dagen speelpleinwerking,... Een combinatie van een weekbubbel van max. 50 (sportkamp, speelpleinwerking,...) met de uitgebreide persoonlijke bubbel (gezin + 5 personen) is wel toegelaten. Van week tot week kan dit wel verschillen, bijvoorbeeld 1 week sportkamp, andere week speelpleinwerking. En ook de weekbubbels moeten niet elke dag dezelfde sporters bevatten, maar alle individuen die die week eens in de bubbel zitten tellen wel mee.


Een gezinslid van een sporter is vermoedelijk besmet met Covid-19? Moeten alle trainingen opgeschort worden?

Dat is niet meteen nodig. De sporter van het (vermoedelijke) besmette gezinslid blijft wel meteen thuis. De andere sporters van de bubbel kunnen voorlopige blijven verder trainer. Informeer deze mensen wel, zodat ze extra alert zijn voor eventueel symptomen. Is de sporter zelf besmet, dan dienen wel alle medesporters van de bubbel thuis te blijven. Meer info kan je hier terugvinden.


Is je club gevestigd in Antwerpen? Lees dan zeker dit artikel met extra verduidelijking.


LESINVULLING

Mag ik met een doorschuifsysteem werken? Vb: van handstandoefening op leggertjes naar grondbalk naar matje voor conditieoefening,…

Dat mag, zolang deze gebruikt worden door sporters van dezelfde bubbel.


Vloeibare magnesium bevat alcohol, is dat voldoende om de handen en het toestel te ontsmetten?

Bij gebruik worden vaak enkel de handpalmen hiermee ingesmeerd, dus niet de volledige hand en ook niet de vingertoppen. Naar handhygiëne in kader van COVID-19 is dit onvoldoende en dienen ook gymnasten naast het gebruik van vloeibaar magnesium hun handen te wassen met zeep of te ontsmetten.


Mag de trainer de sporter helpen?

Fysiek contact is sinds 1 juli toegestaan, dit wil zeggen dat gymnasten onderling elkaar weer mogen aanraken (hoera voor acro!) en dat de trainer de sporters ook weer mag helpen. Dit zonder neus/mondbescherming voor zover iedereen in dezelfde weekbubbel zit. Let op: voor de provincie Antwerpen is enkel contactloos sporten toegestaan sinds 29 juli. Hier mag de trainer de sporters dus niet helpen.


Heb je zelf ook een vraag? Neem dan contact op!

#wearegym #wearesafe