Onze organisaties in 2021!

Leen Foré   ‐  Donderdag 29 oktober 2020   ‐   Tweet

#wearegym

Wedstrijden, recreatoernooien en Gymtopia-happenings

Ondanks de moeilijke en sportarme periode waar we nu voor staan durven we toch hoopvol vooruit te kijken naar 2021!

Het Gymfed-team stelt, samen met haar organiserende clubs, alles in het werk om vanaf 2021 terug wedstrijden en toernooien Corona-proof te organiseren. We zijn er ons van bewust dat de sportieve voorbereidingsperiode van onze clubs en leden gezien de huidige maatregelen verre van ideaal zal zijn… Om hier proactief op in te spelen zijn we volop aan het bekijken welke mogelijke aanpassingen we kunnen doorvoeren (verschuiven data organisaties, aanpassen reglementen, … ) om te zorgen voor een haalbaar en veilig sportklimaat ter voorbereiding van/tijdens onze wedstrijden, recreatoernooien en Gymtopia-happenings in 2021.

Geef ons even de tijd om het nodige uit te werken, we houden jullie op de hoogte!

Mogen wij alle clubs, in voorbereiding van het wedstrijdseizoen, in tussentijd vragen om met onderstaande zaken rekening te houden?


Wedstrijden: Licenties en inschrijvingen

De deadline voor het aanvragen van wedstrijdlicenties en het inschrijven voor de wedstrijden is 15 november 2020. De voorlopige dagindelingen worden midden december gepubliceerd op de activiteitenpagina's van de desbetreffende organisaties.
Recreatoernooien/Gymtopia: Inschrijvingen

  • Voor onze Recreatoernooien en Gymtopia-happenings kan er ingeschreven worden tot 4 weken voor de betreffende organisatie.
  • Extra voor Recreatoernooien Toestelturnen: Voorinschrijvingen mogelijk tot en met 15 november

De dagindelingen worden 3 weken voor de betreffende organisatie gepubliceerd op de activiteitenpagina's.


Medisch protocol

Neemt jouw club deel aan wedstrijden in het A-niveau? Vergeet dan niet dat elke sporter (niet voor dans en demo) een medisch protocol dient in te vullen. Het Medisch Geschiktheidsattest (laatste pagina van het medisch protocol) dient online opgeladen te worden door de sporter zelf via de Gymfed-website.

De deadline voor het opladen van dit attest wordt verlengd tot en met 15 december 2020, dit om de druk bij de artsen in deze tijden niet te verhogen. In geval van een blessure kan het attest opgeladen worden tot 14 dagen vóór deelname aan de 1e wedstrijd. Helpen jullie jullie sporters deze deadline in de gaten te houden? Het medisch protocol kan je hier terug vinden.