Onafhankelijke onderzoekscommissie van start

Delphine Gosseye   ‐  Vrijdag 28 augustus 2020   ‐   Tweet

Zoals gecommuniceerd op 7 augustus krijgt voorzitter Bart Meganck de bevoegdheid om de ethische commissie inzake de recente getuigenissen betreffende onze Topsportwerking Toestelturnen meisjes vorm te geven. Dit om tot een goed (multidisciplinair) evenwicht te komen en alle nodige expertise aan boord te halen. Intussen werd de samenstelling en werkwijze van deze onderzoekscommissie op punt gesteld.

Persbericht Kabinet Weyts: Onafhankelijke onderzoekscommissie van start

Na de recente getuigenissen van mentaal misbruik in de turnwereld is er nu een onafhankelijke onderzoekscommissie samengesteld die de getuigenissen rond de topsportwerking bij Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (Gymfed) verder zal onderzoeken. De betrokken federatie heeft van bij de aanvang haar volledige medewerking verleend. Vlaams minister van Sport Ben Weyts zorgt voor de financiering en waarborgt de onafhankelijkheid. De sportminister is tevreden dat er snel werk gemaakt is van deze onderzoekscommissie zodat in volledige autonomie en met respect voor de getuigenissen het onderzoek kan verder gezet worden. “Elke klacht is er één te veel en moet dus ernstig onderzocht worden. Een sportclub moet een veilige thuishaven zijn waar elke sporter ook terecht kan bij de trainer of coach”, zegt Weyts. “Deze commissie zal het nodige uitklaren en kan zowel tuchtsancties, als algemene richtlijnen adviseren aan de gymnastieksector.”

De oprichting van een onafhankelijke onderzoekscommissie buitenom de ethische commissie van de Gymfed garandeert een volstrekt onafhankelijke en objectieve behandeling van de getuigenissen. Bart Meganck, raadsheer in het hof van beroep te Gent, stond als voorzitter in voor de samenstelling van de commissie, met personen die op geen enkele wijze verbonden zijn met de Gymnastiekfederatie. Hun expertise en ervaring garandeert een eerlijk onderzoek naar de praktijken die benoemd worden in de getuigenissen. “Naast procedurele waarborgen, willen we met de multidisciplinaire samenstelling van de commissie ook inhoudelijk kwalitatieve garanties bieden. De bevindingen van de commissie kunnen een solide basis vormen voor sterk advies en structurele verbeteringen”, zegt Bart Meganck.

Getuigen zullen hun verhaal in alle sereniteit kunnen vertellen aan de commissieleden. Afhankelijk van de inhoud van die getuigenissen zal de commissie vervolgens getuigen en experten oproepen zoals bijvoorbeeld trainers, bestuursleden, experten op andere domeinen,… De getuigenissen, bevindingen en vaststellingen zullen het voorwerp uitmaken van verschillende zittingen en uiteindelijk resulteren in een definitief rapport.

Wie een verhaal met de commissie wil delen, kan in discretie en met vertrouwen contact opnemen via het e-mailadres meldpunt.gymnastiek@outlook.com. Deze mails worden enkel gelezen door de secretaris. Zij zal samen met de melder een moment zoeken om voor de commissie te verschijnen en verdere informatie bezorgen. Wie eerst een persoonlijk gesprek wil met een van de commissieleden, kan dat vragen via de secretaris. De commissie hoopt met dit aanbod de drempel te verlagen, twijfels weg te nemen, of getuigen met een complex verhaal te helpen dat op een goede manier te brengen. Dit is een vrijblijvend aanbod, wie rechtstreeks voor de commissie wil verschijnen zal dat altijd kunnen.

“Ik ondersteun het werk van deze onafhankelijke commissie ten volle en herhaal hierbij mijn oproep aan alle getuigen om hun verhaal met de commissie te delen. Om de onafhankelijkheid extra te waarborgen, financier ik de werking van de commissie”, aldus Weyts.

De commissie zal maandelijks een stand van zaken bezorgen aan Sport Vlaanderen en aan de Vlaams minister van Sport. Het project loopt van 24 augustus tot eind januari 2021. De commissieleden zullen voor eind januari het eindrapport met al hun bevindingen opleveren.

Bijlage: samenstelling onafhankelijke onderzoekscommissie

  • Bart Meganck, raadsheer in het hof van beroep te Gent, voorzitter
  • Tim Stroobants, directeur Vlaams expertisecentrum kindermishandeling vzw
  • Dr. Kristof Smeets, orthopedisch chirurg
  • Eddy De Smedt, topsportexpert
  • Dr. Inge Vanderstraete, kinder- en jeugdpsychiater (vertrouwenscentrum kindermishandeling Antwerpen)