Opvragen strafregister - veel voorkomende vragen

Ruth Franceus   ‐  Maandag 30 januari 2023   ‐   Tweet

Vanaf 1 februari 2023 dient iedereen die met kinderen of jongeren wil werken, een uittreksel uit het strafregister voor te leggen aan de sportorganisatie waarmee ze een (nieuwe) overeenkomst afsluiten. Wat betekent dit voor jouw club?

We lijsten graag de meest voorkomende vragen hierover voor jullie op.

Dient dit van elke trainer opgevraagd te worden?

Van elke trainer met onderstaande voorwaarden dient het strafregister (model 596.2) opgevraagd te worden:

  • De trainer is meerderjarig
  • De trainer begeleidt minderjarige sporters en heeft rechtstreeks contact met minderjarige sporters
  • De trainer wordt aangesteld door middel van een overeenkomst (schriftelijke of mondelinge overeenkomst) of een eenzijdige benoeming conform de vrijwilligerswet.

Daarmee worden minstens volgende personen bedoeld:

  • Medewerkers die via een arbeidersovereenkomst worden aangeworven
  • Medewerkers die via artikel 17 aangeworven worden
  • Stagiairs die met de stageplaats een overeenkomst afsluiten
  • Medewerkers die eenzijdig benoemd worden, maw statutaire ambtenaren
  • Medewerkers die op zelfstandige basis of freelance basis samenwerking aangaan met de club
  • Vrijwilligers, niet enkel diegene met een vrijwilligersovereenkomst
  • Een dienstverleningsovereenkomst via Sportwerk Vlaanderen of gelijkaardige organisatie
Wanneer is er sprake van een nieuwe medewerker?

Er is sprake van een nieuwe medewerker telkens er een nieuwe aanstelling is. Dat is bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) wanneer er een nieuwe overeenkomst (mondeling of schriftelijk) wordt afgesloten. Een medewerker die aan de hand van jaar- of seizoen overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) wordt aangesteld zal telkens als nieuwe medewerker worden beschouwd.

Welk model moet precies opgevraagd worden bij de trainer/medewerker?

Model Artikel 596.2 is het minderjarigenmodel en is het attest dat nodig is voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren.

Moeten we op 1 februari al in orde zijn?

Neen, vanaf 1 februari 2023 dient iedereen die met kinderen of jongeren wil werken, een uittreksel uit het strafregister voor te leggen aan de sportorganisatie waarmee ze een nieuwe overeenkomst afsluiten. Indien je als club bij de start van het volgend seizoen nieuwe overeenkomsten (zowel mondeling als schriftelijk) afsluit met de trainers telt dit als nieuwe overeenkomst en dient op dat moment het model 596.2 opgevraagd te worden.

Tot slot, deze maatregel alleen is zeker niet zaligmakend, maar het is wel een extra verdedigingsmuur rond de sportorganisaties.

Vragen en/of bezorgdheden hierover?
Aarzel niet ons te contacteren - 09/243 12 07