Het uittreksel strafregister opvragen als sportclub: wat en hoe?

Ruth Franceus   ‐  Donderdag 26 januari 2023   ‐   Tweet

Wat betekent dit concreet voor jouw club?

Vanaf 1 februari 2023 dient iedereen die met kinderen of jongeren wil werken, een uittreksel uit het strafregister voor te leggen aan de sportorganisatie waarmee ze een (nieuwe) overeenkomst afsluiten. Wat betekent dit voor jouw club?

Waarom het strafregister opvragen bij trainers?

Als sportorganisatie krijg je op die manier een zicht op eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Je kunt daardoor een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving en Vlaams minister van Sport.

Sportorganisaties ondernemen al veel actie om een ethisch en veilig sportklimaat te creëren. Met het opvragen van het uittreksel geef je als club een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt.

Dit decreet is van toepassing voor het (op)nieuw aanstellen van o.a. trainers en gaat in werking vanaf 1 februari 2023. De datum van de overeenkomst bepaalt hier of het decreet al van toepassing is of niet.

Wanneer iemand dus (zeden)feiten op zijn of haar strafregister heeft staan, zal je als sportorganisatie vanaf 1 februari 2023 moeten oordelen of die een reden kunnen zijn om iemand al dan niet te weigeren.

Een vraag die op ieders lippen brandt:
"Hoe moeten we dat doen binnen de club?"

Sport Vlaanderen ontwikkelde een draaiboek voor de sportsector. Met dit draaiboek wordt meer duidelijkheid gegeven over de toepassing en uitwerking van de verplichting. Het draaiboek biedt een eerste houvast voor sportorganisaties (clubs, federaties...).

Geen zin om het draaiboek te doorgronden? Nood aan concrete antwoorden? Vanuit de Vlaamse Sportfederatie en ICES (Centrum Ethiek in de Sport) ontwikkelden we een handig stappenplan én een digitale wegwijzer op maat van clubs.

In een notendop:

  • Het strafregister dient opgevraagd te worden van meerderjarige trainers/vrijwilligers die minderjarige kinderen begeleid.
  • Het strafregister kan online aangevraagd worden door de trainer/vrijwilliger zelf.
  • Het strafregister mag niet bijgehouden worden door de club, enkel ingekeken en beoordeeld worden.
  • De club houdt een lijst bij van de namen en vinkt aan van welke trainers/vrijwilligers dit in orde is + noteert de datum.

Tot slot, deze maatregel alleen is zeker niet zaligmakend, maar het is wel een extra verdedigingsmuur rond de sportorganisaties.

Vragen en/of bezorgdheden hierover?
Aarzel niet ons te contacteren - 09/243 12 07