Reactie berichtgeving rond onafhankelijke onderzoekscommissie: “We moeten bouwen aan atleten die fysiek én mentaal sterk staan"

Delphine Gosseye   ‐  Vrijdag 22 jan 2021   ‐   Tweet
Foto: Thomas Schreyer
Foto: Thomas Schreyer

Ook in de toekomst willen we beter doen

De onafhankelijke onderzoekscommissie die de getuigenissen rond mentaal misbruik in de turnwereld onderzoekt, stelt 31 maart voorop als deadline voor de publicatie van het eindrapport. Het vergt moed van de personen die getuigen om aan te kaarten wat zij ervaren hebben. Wij zijn dan ook dankbaar dat zij hun verhaal met de onafhankelijke onderzoekscommissie willen delen. Intussen zitten we niet stil, en bouwen we verder aan atleten die zowel fysiek als mentaal sterk staan.

Vanuit Gymfed steunen we het werk van deze onafhankelijke onderzoekscommissie. De bevindingen van het rapport zullen duidelijk maken op welke vlakken we goed bezig zijn, op welke niet, en waar we achterop hinken. We zullen dan ook de gepaste conclusies uit de resultaten trekken, en deze aan concrete acties koppelen. We laten de commissie haar werk doen en hebben er vertrouwen in dat ze dit grondig en transparant doet. We roepen iedereen op om de commissie sereen te laten werken.

Ook in de toekomst willen we beter doen

In tussentijd wachten wij het rapport niet af om verder te werken aan een klimaat waarin al onze sporters ethisch en gezond kunnen sporten. Hier hebben we de laatste jaren al hard aan gewerkt.

  • We maakten werk van een ethische gedragscode voor coaches, sporters en medewerkers
  • Ouders en sporters kunnen bij de federatie-API (aanspreekpunt integriteit) terecht met vragen of klachten rond grensoverschrijdend gedrag
  • We richtten een ethisch adviesorgaan op
  • En de topsportgymnasten genieten een betere omkadering door een uitbreiding van het team dat met hen aan de slag gaat. Dit met als doelstelling de dagdagelijkse werking en begeleiding van de gymnasten en hun coaches te verbeteren.

Ons werk is nog niet af en dat werk zal ook nooit af zijn. We moeten er namelijk permanent over waken dat de lat voor presteren hoog ligt, terwijl de mentale en fysieke gezondheid van onze atleten gewaarborgd wordt. Het is met andere woorden onze taak te bouwen aan atleten die zowel fysiek als mentaal sterk staan, en die trots en tevreden op hun periode als gymnast kunnen terugkijken.