Team BELGYM, de entourage - Q&A kiné Wouter Taurin

Delphine Gosseye   ‐  Dinsdag 16 maart 2021   ‐   Tweet

#gobelgym

In hun Olympische droom worden de meisjes en coaches van Team BELGYM ondersteund door een interdisciplinair team. Het team bestaande uit een diëtiste, psycholoog, fysieke trainers, dokter, kiné, … volgt de gymnasten op de voet en bouwt mee aan de prestaties van de sporters waarbij de fysieke en mentale gezondheid van de atleten centraal staat. Wat is hun taak, hoe werken ze en wat is hun bijdrage aan het team? Wij spraken met enkele experten.

Onze vierde expert in de reeks: Wouter Taurin, kiné van Team BELGYM.

Q / Hoe is het om kiné te zijn binnen de gymnastiekwereld?

Het is erg interessant, als kiné is het erg leuk om alle facetten te kunnen beheersen en de gymnasten zo op een optimale manier te behandelen. Heel wat letsels die ik behandel zijn erg specifiek, veel meer in detail dan andere sporten. Dat vind ik boeiend.

Q / Hoe vaak zie jij de gymnasten?

We zien de gymnasten op een regelmatige basis, ze komen ook langs indien ze geen klachten of dergelijke hebben. We doen dit om proactief te handelen en blessures te voorkomen die binnen 2-3 weken de kop zouden opsteken. Daarnaast vind ik het belangrijk om naar de trainingen te gaan kijken, op die manier kan ik zien in welke fase de gymnasten zitten en hoe intensief de trainingen zijn. Tijdens de training worden de gymnasten ook continu gevolgd via polar metingen, die worden doorgestuurd naar de krachttrainers. Deze parameter wordt nauwlettend in het oog gehouden, daarenboven worden ook de ochtendpolsen doorgestuurd.

Q / Hoe gaan jullie te werk om atleten blessurevrij te houden?

Periodisering vormt het fundament van waaruit er wordt getraind. Het trainingsplan bestaat uit gymspecifieke training, krachttraining en houdings-stabilisatietraining. Zo zal er in de algemene voorbereiding worden opgebouwd met veel techniek aan hoog volume en lage intensiteit. Hoe meer we richting competitie gaan komt er dan een shift naar lagere volumes aan hogere intensiteit met op het einde altijd een tapering periode net voor de competities. De krachttrainers verwerken binnen deze periode hun krachttrainingen en houdings-stabiliteitstrainingen. Deze zijn gebaseerd op een individuele screening.

Q / Zijn er momenten waarbij jou taak als kiné intensiever is?

Dit is meestal het geval richting opbouw naar de volledige delen van de oefeningen, een paar weken voor de competitie. Er wordt door de kiné niet enkel curatief gewerkt maar ook preventief inzake manuele behandelingen. Er worden dus bepaalde elementen opgespoord, bv contracturen, die later zouden kunnen leiden tot klachten. De preventieve oefeningen die soms ook onder verantwoordelijkheid liggen van de kine worden hier opgevangen binnen de houdings-stabiliteitstraining van de krachttrainers. Indien er in functie van blessures extra preventie nodig is wordt dit door de kine opgevangen.

Q / Hoe ziet een pre-competitieperiode er uit?

In deze periode wordt er gewerkt met een extra recuperatieprotocol met ijsbaden, sauna en compressietherapie. Verder worden er door de arts(en) op regelmatige tijdstippen bloedanalyses uitgevoerd en op basis daarvan worden er dan supplementen toegediend, zeer vaak vitamine D (werkt ook blessurepreventief).

Q / Wat gebeurt er wanneer een gymnast zich blesseert? Welke procedure wordt er dan gevolgd?

Eerst en vooral een onderzoek en triage door de kiné. Indien nodig hierna een onderzoek door de sportarts, medische beeldvorming en bijkomend advies van externe specialisten indien dit nodig blijkt te zijn. Op basis hiervan bepalen we of de gymnast verder kan trainen en /of deelnemen aan een competitie.

Q / Hoe wordt bepaald of een gymnast opnieuw fit is om te trainen na een blessure?

Op basis van anamnese, fysisch onderzoek, functionele testen en controle beeldvorming. Indien nodig worden er ook door de kiné specifieke functionele/sportspecifieke testen afgenomen, zeker na een langdurige blessure/revalidatie.

Q / Is het moeilijk om het evenwicht te vinden tussen de kiné die blessures verzorgt en een gymnast die zo snel mogelijk terug in de zaal wil?

Dat is helemaal niet gemakkelijk. De belangrijkste zorg is dat ze fit blijven en wanneer ze een blessure hebben, wil je dat ze terug optimaal kunnen trainen. Gymnastiek is een veelzijdige sport, het is niet altijd evident om in te schatten wat net te veel of te weinig belasting is. Dat is een continue proces. En de gymnasten, die willen graag terug de zaal in.

Q / Hoe gaat de werking tussen de verschillende experten er aan toe?

Er zijn vaste momenten waarop we overleggen binnen een voorbereiding of een competitiefase. Ik zie dagelijks de trainers en met de andere experten is er veel telefonisch contact, of via e-mail. De dokter komt ook wekelijks langs en mocht er iets zijn, dan kunnen we snel handelen.

Q / Is een kiné voor een stuk een psycholoog?

Je moet een goed contact hebben met de atleten om ze goed te begeleiden. Ik ben helemaal geen psycholoog, maar je moet wel met ze kunnen praten. Je staat ze bij als er iets niet gaat en bij de begeleiding van een blessure moet ik ze ook mentaal ondersteunen. Je moet ervoor zorgen dat ze zich niet te veel zorgen maken, dat ze vooruitzichten hebben en dat ze een doel hebben binnen hun traject.

Q / Wat is voor jou tot nu toe het mooiste moment uit je carrière als kiné binnen de gymnastiek?

Het mooiste moment tot nu toe voor mij was de bronzen medaille van Nina op het WK. Dat was de eerste keer dat ze een medaille had gewonnen op een wereldkampioenschap. Iedereen was wel emotioneel en het was een mooi moment.

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen