Update coronavirus: nood aan verduidelijking

Delphine Gosseye   ‐  Dinsdag 28 juli 2020   ‐   Tweet

#wearegym

Er heerst heel wat onduidelijkheid inzake de communicatie van de Veiligheidsraad omtrent de sportmogelijkheden voor de komende periode. Van zodra deze duidelijkheid er is communiceert Gymfed via haar kanalen.

“We vragen de Veiligheidsraad uitdrukkelijk om zo spoedig mogelijk de verwarring omtrent onder meer ‘contactsporten’ en andere onduidelijkheden op te heffen, al dan niet via een nieuw Ministerieel Besluit”, meldt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) in een persbericht.

Specifiek voor de provincie Antwerpen werden strengere veiligheidsmaatregelen genomen om een nieuwe uitbraak van het coronavirus in te perken. In de hele provincie zijn individuele contactsporten verboden, ploegsporten zijn verboden voor volwassenen.

Als federatie roepen we intussen onze clubs en leden op om zoveel mogelijk sportactiviteiten outdoor te organiseren en zoals steeds de afstandsregels, conform de opgestelde protocollen, te respecteren.

Verdere communicatie volgt.