Update richtlijnen sport 2 november

Delphine Gosseye   ‐  Zondag 1 november 2020   ‐   Tweet

#wearegym

Na het overlegcomité op vrijdag 30 oktober, waar strengere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus werden aangekondigd, werd op 1 november een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd. In dit nieuw MB, dat van toepassing is vanaf 2 november, werden aanpassingen doorgevoerd inzake het indoor sporten voor kinderen tot en met 12 jaar.


Update 1 november

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) is enkel mogelijk voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later):
  • Outdoor
  • Indoor
   • voor sportkampen die goedkeuring kregen van het lokaal bestuur (zonder overnachting)
   • voor sportactiviteiten die goedkeuring kregen van het lokaal bestuur
   • voor (buiten)schoolse activiteiten
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  • met het huishouden en/of met 1 toegestaan nauw contact (in deze context mogelijk zonder afstand)
  • met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5 meter
 • Kleedkamers en douches zijn enkel beschikbaar tijdens sportkampen
 • Sportkantines blijven gesloten
We benadrukken dat er lokaal strengere restricties kunnen gelden, deze kunnen geraadpleegd worden op de website van de desbetreffende provincie of gemeente. Hiernaast zijn het de clubverantwoordelijken van elke individuele club die het best geplaatst zijn om te oordelen wat binnen de clubwerking opportuun, mogelijk of haalbaar is.

Geldende protocollen

De maatregelen gaan in vanaf 2 november2020 en gelden tot 13 december 2020.