Al in orde met het UBO-register?

Inge Doens   ‐  Dinsdag 23 augustus 2022   ‐   Tweet


Vermijd een strafrechtelijke administratieve boete!

Bericht voor de clubbestuurders!
Op 31 oktober 2018 trad het KB dat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register vastlegt in werking. Iedere vzw is verplicht om haar bestuurders te registreren in het UBO-register. Je moet deze informatie ook jaarlijks bevestigen!

Het KB, dat gelinkt is aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”).

De Vlaamse Sportfederatie bundelde de informatie, werkte een FAQ uit, maakte een filmpje voor het invullen van het register en stelde een handleiding op.

Via DEZE link kan vind je alle info over:

  • Wie moet je informatie bezorgen?
  • Welke gegevens moeten meegedeeld worden?
  • Hoe doe je de aangifte praktisch

Aan alle bestuurders van een vzw wordt aangeraden om na te gaan of zij hebben voldaan aan de wettelijke verplichting van het UBO-register. Dit betekent dat het UBO-register steeds volledig en correct moet ingevuld zijn. De fiscus deelt vanaf 1 september 2021 strafrechtelijke administratieve boetes bij niet naleven van deze verplichting.

Vergeet dit dus niet jaarlijks te bevestigen! Jaarlijks betekent hier binnen de 12 maanden na uw laatste handeling in het UBO-register. Als u bijvoorbeeld op 15 juni 2021 een handeling in het UBO-register uitvoert, moet u vóór 15 juni 2022 de jaarlijkse bevestiging doen.

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen