Q4Gym

TC OLYMPIA ZWIJNAARDE

De Turnclub Olympia Zwijnaarde rust op 3 belangrijke pijlers: TURNEN: Toz geeft kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar de kans om te turnen (kleuterturnen, basisturnen, tumbling, trampoline, toestelturnen, acro) op recreatief niveau. ONTMOETEN: We willen een club zijn waar bestuursleden, trainers, kinderen van alle leeftijden, geslacht, rangen, kleur, turnniveau en ouders elkaar ontmoeten. ZORG: Onze zorg is een goede sfeer creëren met een open en eerlijke communicatie in een pestvrij klimaat. Onze sociale functie t.o.v. de maatschappij nemen we ter harte.

Contactgegevens

  tczwijnaarde@gmail.com
  www.tozvzw.be

Regio: GYMVA

Recreatieve disciplines: Acro, Toestelturnen jongens, Trampoline, Tumbling, Kleuterturnen, Basisgym, Volwassenen- en seniorengym

Locaties