Q4Gym

GYMX HECHTEL-EKSEL

De vereniging beoogt een evenwicht tussen recreatieve en prestatiegerichte sportbeoefening.

Contactgegevens

  bestuur.gymx@gmail.com
  www.turnclub.gymx.be

Regio: Limburg

Competitieve disciplines: Dans en Demo, Toestelturnen meisjes, Trampoline, Tumbling

Locaties