Outdoor sporten in groep vanaf 18 mei

Delphine Gosseye   ‐  Woensdag 13 mei 2020   ‐   Tweet

#wearegym

Update Nationale Veiligheidsraad 13/5

Maandag 18 mei is het zover, outdoor sporten met maximum 20 personen (inclusief sportbegeleiders) in georganiseerd verband wordt opnieuw mogelijk. Een duidelijke stap in de heropstart van de sportsector. Gymfed roept al haar clubs en leden op om de regels strikt na te leven en samen ieders veiligheid te garanderen. We are gym, we are safe!

We kunnen nog niet in actie schieten met de reguliere lessen, maar vanaf maandag 18 mei worden georganiseerde outdoor sportactiviteiten met maximaal 20 personen (inclusief sportbegeleiders) toegelaten. Dit werd beslist door de Nationale Veiligheidsraad op woensdag 13 mei. De onderlinge afstand van 1,5 meter tussen de sporters dient bij het sporten nog steeds gegarandeerd te worden. Ook de regel inzake de nodige handhygiëne vóór en na het sporten alsook het ontsmetten van het sportmateriaal blijft van kracht.

De beslissing van de Veiligheidsraad en bijhorende verduidelijkingen werden in een ministerieel besluit vastgelegd worden. Verdere specificaties omtrent de nodige oppervlakte per sporter werden hier niet in opgenomen. Om de afstandsregels beter te kunnen respecteren adviseert de klankbordgroep om minstens 30m² per deelnemer te waarborgen. Dit komt overeen met een bezetting van max. 20 personen op een klassiek (outdoor-) basketbalterrein. Voor sporten waarbij er in normale omstandigheden nauwelijks kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact adviseert de klankbordgroep een beschikbare sportoppervlakte van minimaal 10m² per aanwezige sporter. De andere stappen zoals opgenomen in het voorgestelde stappenplan kunnen te vroegste in fase 3 - vanaf 8 juni - in voege gaan.

Om onze clubs te helpen bij de mogelijke heropstart van bepaalde onderdelen van hun werking werden de nodige richtlijnen en afspraken uitgewerkt. We zijn ervan overtuigd dat het hervatten van de trainingsactiviteit een boost kan zijn voor de sporters, zowel op sportief, mentaal als sociaal vlak. Het is echter in ieders voordeel dat deze regels nauwgezet opgevolgd worden. Deze richtlijnen werden gebundeld in volgende handleiding en visueel weergegeven voor de sporters en trainers. De richtlijnen liggen volledig in lijn met de federale en Vlaamse richtlijnen zoals vastgelegd door de Veiligheidsraad.


We vragen onze leden om hun club de nodige tijd te geven om hun eventuele heropstart outdoor en communicatie in orde te brengen. Heb je intussen nog vragen, contacteer ons gerust via info@gymfed.be


We are gym, we are safe!