Trampoline

Voor Topsport Trampoline (= trampoline individueel, synchroon & DMT) ligt de focus in de beleidscyclus 2021-2024 op het uitwerken van een sterk fundament om toekomstige topprestaties en successen op te bouwen.

Gegeven de middellange termijn doelstelling om met de trampoline-disciplines consequent senior teams (>= 3 atleten) in de grote kampioenschappen te hebben, met kansen op individuele- en team-finales, alsook met atleten die een realistische kans hebben op Olympische kwalificatie (of World Games voor DMT), is het cruciaal dat er een performante (opleidings)structuur bestaat om dit mogelijk te maken.

Het Topsportmodel Trampoline is richtinggevend voor iedereen die aan Topsport Trampoline wilt doen en beschrijft de condities en ingrediënten van een topsport ontwikkelingstraject voor beloftevolle trampolinetalenten. Het bevat bijvoorbeeld de FIG-leerlijn per ontwikkelingsperiode, internationaal gevalideerde benchmarks inzake trainingsomvang en -volume, inspiratie voor fysieke screening en ‘Strength & Conditioning’, referentiescores per FIG Age Group, de part methode voor sprongen uit alle bewegingssystemen, en meer. Het Topsportmodel moet zo een baseline, werkdocument en een kompas zijn voor coaches die het hoogste niveau nastreven.

In september 2022 werd ook een piloot Trampolinecentrum opgestart in Deinze, in samenwerking met turnclub Sportac Deinze en onder leiding van Simon Timmerman en zijn team. Het Trampolinecentrum creëert een cluboverschrijdende topsportcontext voor de beloftevolle trampolinetalenten, alsook een leeromgeving voor ambitieuze clubcoaches. In dit Q&A-artikel kom je er alles over te weten.

Voorts zijn er 4 objectieven die we extra in de verf willen zetten in de periode tot 2024:

  1. Het niveau van de basisopleiding binnen de clubs verhogen;
  2. De samenwerking en uitwisseling tussen clubs verbeteren;
  3. Het coaching niveau, de diplomering, ambities en werkwijze bij clubcoaches in lijn brengen met wat nodig is voor Topsport Trampoline; en
  4. De pool atleten in het A-niveau die op de Topsport leerlijn zitten, vergroten.

Op elk van de 4 objectieven wordt gewerkt via diverse initiatieven, zoals de organisatie van opleidingstrajecten, Training Camps, Athlete Reviews, screeningsprotocols, testdagen, etc.