FIG-licenties

Om aan bepaalde internationale wedstrijden te kunnen deelnemen, dienen gymnasten te beschikken over een FIG-licentie (= internationaal gym paspoort). Zo een licentie kan enkel aangevraagd worden door de Koninklijke Belgische Turnbond voor gymnasten met de Belgische nationaliteit. Om het aanvraagproces bij FIG zo vlot mogelijk te doorlopen, worden volgende stappen doorlopen:

1. Bezorgen documenten van de gymnast

 • Een duidelijke kopie/foto van je paspoort/identiteitskaart (beide kanten)
 • Een paspoortfoto die voldoet aan volgende voorwaarden:
  • In kleur op een effen en lichte achtergrond
  • De gymnast staat naar de camera gericht
  • .jpg format
  • Min. 300 x 800 en max 800x600 pixels
  • max 1Mb
 • Antidoping certificaat (in pdf formaat) – voor meer info: zie handleiding

Deze documenten bezorg je per mail aan:

 • Eline Verbeeck - elineverbeeck@gymfed.be - voor WAGC TRA-TU
 • Jean Herrel - jeanherrel@gymfed.be - voor EAGC en WAGC Acro
 • Ellen Cool - topsport@gymfed.be - in alle andere gevallen

2. Opmaak aanvraagformulier

Op basis van de ontvangen documenten, wordt een profiel in de FIG-database en een aanvraagformulier opgemaakt. Dit wordt naar de gymnast gestuurd om (samen met ouders voor minderjarige gymnasten) te onderteken. Van zodra we dat terug ontvangen, kan de effectieve aanvraag tot goedkeuring bij FIG gebeuren. 

Een FIG-licentie heb je nodig bij de inschrijving voor alle internationale wedstrijden op de FIG-kalender (EAGC, WAGC, EK, WK, World Cups, FIG-erkende wedstrijden,....). Vraag het dus tijdig aan, want zoals je kan zien is het een vrij tijdsintensieve procedure. 

Van zodra een licentie goedgekeurd en actief is, kan je dit zien op deze pagina. Daar kan je ook controleren of een eerder aangevraagde licentie nog geldig is en tot welke datum. Een FIG-licentie en is namelijk maximum 2 jaar geldig. Is die vervallen, dan kan je ze wel weer laten activeren door dezelfde procedure als hierboven te volgen. 

De kostprijs voor een nieuwe of hernieuwde FIG-licentie is CHF 30 en zal aan de club van de gymnast gefactureerd worden.