Tumbling

Binnen de topsportwerking Tumbling staat het STIMULEREN VAN SAMENWERKING & KENNISDELING centraal. Op die manier willen we clubs versterken in hun basiswerking binnen het luik “doorgedreven training” en “wedstrijdtraining” en de doorstroom naar topsport gestructureerd en bovenlokaal verder ontwikkelen. 
De CLUBS en hun GESCHOOLDE TRAINERS blijven het fundament van de topsportwerking. De basis van het succes ligt namelijk daar! 

Trainers worden ondersteund door feedback & opleidingsmomenten en gymnasten ontvangen extra prikkels door de gezamenlijke trainingen en wedstrijden. Ook trainers zonder geselecteerde gymnasten zijn welkom om zich tijdens deze trainingen gericht bij te scholen.

Naast de bestaande VTS opleidingen, het jaarlijkse Kaderweekend en de andere clinics wordt er binnen de topsportwerking ingezet op gerichte feedback en ondersteuning.
Op structurele regionale- en nationale trainingen worden geselecteerde gymnasten en hun trainers uitgenodigd om samen te trainen onder leiding van regionale en nationale coaches.
Deze coaches ondersteunen de jongeren en hun clubtrainers richting grote internationale wedstrijden waar ze als regio en/of nationale trainer nadien ook als begeleider ter plaatse fungeren voor de geselecteerde gymnasten.


SELECTIENORMEN TOPSPORTWERKING TUMBLING

De topsportwerking tumbling wordt opgedeeld in drie niveau’s (zie onder). De jaarlijkse cyclus staat telkens in het teken van de piek richting het WK/ WAGC. De selecties worden telkens herzien in januari.

1. TOPSPORTWERKING: Persoonlijke financiële ondersteuning 

  • Gymnasten (junioren & senioren) die selectienormen tonen voor grote tornooien (EK’s & WK’s) worden financieel ondersteund om hieraan deel te nemen.
  • Ze maken deel uit van de nationale werking onder leiding van het nationaal Topsportteam. (zie onder)
  • Ze nemen verplicht deel aan de nationale trainingen bij instap in EK & WK selectieprocedures.
  • Selectiemoment: Elke selectietest voor EK’s & WK’s

  2. NATIONALE WERKING: Structurele financiële ondersteuning

  • Gymnasten die selectienormen voor EK’s en WK’s tonen op wedstrijd en/of top 8 in de voorronde halen op WAGC ( minimumleeftijd op overstapjaar naar junioren) trainen 6 tot 10 maal per jaar samen in functie van de opbouw naar grote tornooien.
  • Deze gymnasten worden vanuit de federatie uitgezonden naar internationale wedstrijden als "TEAM BELGIUM" onder begeleiding van het nationaal Topsportteam. (zie onder)
  • Er worden waar mogelijk bijkomende stages voorzien en een opleidingsmoment voor de clubcoaches van deze gymnasten.
  • Daarnaast wordt er ook paramedische begeleiding voor deze groep voorzien.
  • Selectiemoment: Elke nationale en/of internationale wedstrijd kan hiervoor dienen

  3. REGIONALE WERKING: Structurele financiële ondersteuning

  • Gymnasten vanaf 12 jaar (tweede jaar A-niveau) die in trainingsomstandigheden WAGC selectienormen tonen in de leeftijdscategorie van het afgelopen wedstrijdseizoen kunnen aansluiten.
   A-normen kwalificeren zicht rechtstreeks, B-normen worden besproken met het Topsporteam.
  • Op aanvraag kunnen geselecteerde gymnasten uit de nationale ploeg ook meetrainen in andere regio’s.
  • Clubcoaches worden aangemoedigd aanwezig te zijn op deze trainingen om elkaar te versterken.
  • Ook trainers zonder geselecteerde gymnasten zijn welkom om bij te leren.
   Daarom kiezen we er ook voor om de inhoud van de functionele opwarmingen op voorhand te communiceren.
  • Selectiemoment: Begin januari wordt in iedere regio een open training georganiseerd waarop elke A-gymnast uitgenodigd wordt. Doorheen het jaar kan er instroom zijn op vraag van de clubcoach en wordt deze besproken met het Topsportteam.


  Wil je graag meer info over deze trainingen en de bijhorende selectiecriteria, neem dan contact op met ontwikkelingscoördinator Tine Van Bossuyt of je lokale regiotrainer.

  TOPSPORT TEAM REGIONAAL:
  Oost- en West Vlaanderen: Renaat de Fleurquin
  Antwerpen: Silvie van Steenlandt
  Limburg en Kempen: Claudia Van Laer

  TOPSPORT TEAM NATIONAAL
  Tine Van Bossuyt (Headcoach)
  Michiel Vertongen (Intern expert)