Reactie Gymfed artikel HUMO

Delphine Gosseye   ‐  Dinsdag 2 maart 2021   ‐   Tweet

#wearegym

We zijn ons als federatie bewust van onze verantwoordelijkheid

Deze ochtend bracht HUMO een tweede artikel uit van een tweedelige reeks over het mentale en fysieke welbevinden van topsportgymnasten die aan de topsportschool in Gent trainden. Gymfed wil via deze weg hierop reageren en meer informatie geven.

In een reactie op de berichtgeving, zegt Ilse Arys, Algemeen manager van Gymfed, negatieve reacties op de reportagereeks te begrijpen: "We begrijpen dat de verhalen van de gymnasten alsook de aantijgingen ten aanzien van Gymfed heel wat emoties, een gevoel van verontwaardiging alsook vragen over de werking van Gymfed oproepen. Deze verhalen over het mentaal en fysiek onwelbevinden van gymnasten laten ook ons niet onberoerd."

De tweedelige reeks laat verschillende gymnasten en getuigen uitgebreid aan het woord. "We vinden het moedig, goed en belangrijk dat deze gymnasten hun verhaal brengen. Daar kunnen we veel uit leren", aldus Ilse Arys.

Feitelijke onjuistheden

Ilse Arys is echter van mening dat er meerdere feitelijke onjuistheden in het artikel op te merken zijn. Het artikel in HUMO suggereert dat Gymfed het contract van de betrokken coaches verlengde op het moment dat verschillende gymnasten hun verhaal naar buiten brachten. Ook zou een gymnastiektrainer die beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag een coach van Gymfed zijn. "Deze, maar ook andere, beweringen zijn zeer kwalijk, maar feitelijk en manifest onjuist. De debatten rond het fysieke en mentale welzijn van gymnasten zijn voor ons echt te belangrijk en zwaarwichtig om op een eenzijdige - en bij momenten zelfs foutieve - manier door de media gebracht te worden. Vandaar zien wij ons genoodzaakt via deze weg te reageren en meer informatie te geven", aldus Ilse Arys.

Belangrijke stemmen worden in dit publieke debat niet gehoord

Volgens Arys biedt de berichtgeving rond de problematiek weinig ruimte voor een passend wederwoord op de aantijgingen. "Onze federatie wil deze problematiek zeer grondig aanpakken en werkt door middel van verschillende initiatieven aan een (top)sportcultuur waarbinnen het mentale en fysieke welzijn van gymnasten gewaarborgd wordt. Deze blijven naar onze mening in de reportagereeks door HUMO onderbelicht - ook al werden ze in een lang gesprek met de journalist in kwestie toegelicht. Daardoor wordt naar ons aanvoelen verkeerdelijk de indruk gewekt dat Gymfed niet begaan is met deze problematiek. We zijn ons als federatie echter zéér bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van de atleten en hun omgeving."

Zo wordt volgens Ilse Arys door middel van verschillende initiatieven hard gewerkt aan een sportcultuur waarin resultaat en prestatie onlosmakelijk gekoppeld worden aan het psychologische en fysieke welzijn van de gymnast.

Zo legt Ilse Arys uit dat Gymfed sinds het aantreden van Yves Kieffer en Marjorie Heuls als head coaches de omkadering van topsportgymnasten versterkt en uitgebreid heeft. Zowel de gymnasten als de coaches worden nu ondersteund door een professioneel en interdisciplinair team. Zo werd Jef Brouwers aangetrokken als sportpsycholoog, en bestaat het team verder uit een diëtiste, osteopaat, artsen, kinesisten en krachttrainers.

"De problematiek gaat over de voeding en het gewicht van de gymnasten, alsook over hun psychologisch en fysiek welzijn. Deze experten, die onze werking professioneel omkaderen, werden door HUMO echter niet gehoord", aldus Arys.

Verder heeft Gymfed ethische codes, een onafhankelijk meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag en richtte zij een ethisch adviesorgaan op. Daarnaast legt Gymfed momenteel de laatste hand aan de oprichting van een atletencommissie en wordt in de nabije toekomst een oudercomité opgericht.

Ook is Gymfed bezig met de ontwikkeling van een sportmodel, die de overkoepelende visie op het levenslang sporten binnen de federatie weergeeft en aan een mentale leerlijn, die het mentale aspect van de sporter in zijn of haar levensfase omschrijft. Ten slotte zegt Gymfed uit te kijken naar het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie.

"Ook klopt het dat wij overleg plegen met andere gymnastieklanden die een gelijkaardige problematiek hebben. Dit gaat verder dan louter het optrekken van de minimumleeftijd om aan de Spelen deel te nemen. We willen van elkaar leren en constructief aan de slag gaan met de resultaten van de onafhankelijke ethische commissies. Dat wil niet zeggen dat onze inspanningen zich daartoe beperken of dat wij overleg plegen als excuus om niet te handelen. De focus van Gymfed ligt wel degelijk op de werking in Vlaanderen, en daar is Gymfed al jaren mee bezig" voegt Ilse Arys toe.

Berichtgeving trekt legitimiteit onderzoekscommissie van Minister Weyts in twijfel

Gymfed zegt ook veel belang te hechten aan het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie.

"We hebben vertrouwen in de procedures van deze commissie, waarvan de onafhankelijkheid door Vlaams minister van Sport Ben Weyts wordt gegarandeerd, en laten de commissie haar werk doen. Het is jammer te lezen dat de journalist van HUMO - nog voor de publicatie van het rapport - de onafhankelijkheid van de commissieleden in vraag stelt. Dergelijke ongegronde verdachtmakingen bemoeilijken een sereen debat waaraan we nood hebben.", besluit Ilse Arys.

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen