Taskforce gaat aan de slag met het onderzoeksrapport

Delphine Gosseye   ‐  Donderdag 27 mei 2021   ‐   Tweet

#wearegym

Vrijdag 16 april maakte minister van Sport Ben Weyts tijdens een persconferentie het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie naar de topsportwerking Toestelturnen Dames te Gent bekend. Dit rapport formuleert 13 aanbevelingen, hiermee gaan we als federatie aan de slag.

Het gepubliceerde rapport formuleert 13 aanbevelingen die moeten bijdragen aan het geïntegreerd beleid binnen de Gymnastiekfederatie waarbij een gezonde ontwikkeling voorop staat, dit hand in hand met het nastreven van topsportprestaties. Na de publicatie van het rapport zijn we als federatie aan de slag gegaan met de adviezen van de commissie en werd intussen een taskforce met een brede samenstelling geïnstalleerd.

"Installeer een open taskforce rond grensoverschrijdend gedrag vanuit de Gymfed" - aanbeveling rapport onafhankelijke onderzoekscommissie

De open taskforce werd samengesteld vanuit diverse perspectieven en expertises van binnen en buiten de federatie. Ze telt 14 leden waaronder onafhankelijke experten en een vertegenwoordiging vanuit de gymnasten, ex-gymnasten, ouders, bestuursorgaan en management van Gymfed. Het monitoren, opvolgen en bijsturen van het actieplan zijn belangrijke opdrachten van deze taskforce met als hoofddoel het aanpakken van de problematiek, de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. De taskforce zal werken met thematische werkgroepen die elk focussen op een cluster van aanbevelingen. Ze zal ook periodiek rapporteren over haar werking en over de gemaakte vooruitgang in de opvolging van het rapport, dit zowel extern als aan de expertencommissie van minister Weyts.

Samenstelling taskforce:

De oprichting van de taskforce is een eerste stap in de opvolging van de conclusies en aanbevelingen van het rapport. Gymfed neemt haar leiderschapsrol op en zal samen met deze taskforce en met de coaches haar sport en werking verder door een cultuurverandering leiden. Een sportmodel waarbinnen gymnasten zich fysiek en mentaal goed voelen, moet de norm zijn.

"Onze eerdere excuses gaan onlosmakelijk gepaard met de belofte om met de aanbevelingen aan de slag te gaan, hier maken we nu werk van." - Ilse Arys, Algemeen manager