Zomerupdate 2023

De Trainers App kreeg in de update!
We hielden hiermee rekening met de wensen en suggesties die we doorkregen van de clubs.

 • De club kan via de rubriek 'Documenten' aan haar trainers/vrijwilligers documenten ter beschikking stellen en hierin actie vragen (lezen, ondertekenen en/of doorsturen).
  Aangezien het Uittreksel uit het Strafregister net mag bijgehouden worden, is de procedure ingebouwd tot vernietigen van het document na goed-/afkeuren.
 • Er kan nu ook een reden van ‘aanwezigheid’ ingegeven worden. Kan gebruik worden bij vb. Aanwezig op training om te revalideren, sporter niet tijdig aanwezig, …
 • Vernieuwde aanwezigheidsrapporten met nu ook vermelding van de aanwezigheden van de trainers.
 • Betaalbestand: er verschijnt een waarschuwing welke rekeningnummers niet correct of niet ingevuld zijn.
 • Bij ‘Extra onkosten’:
  • Mogelijkheid tot ingeven extra onkosten met uurtarief (vast uurtarief of uurtarief trainer)
  • Mogelijkheid om een foto te nemen i.p.v. een bestand te uploaden
 • Export ‘Bedrag per kilometer’ werd toegevoegd
 • Aanwezigheidsrapporten geven nu ook de eventuele 'subgroepen’ weer.
 • Analytics – tab ‘Trainers’ toegevoegd met % aanwezigheid, laatste aanwezigheid, aantal aanwezigheden/groep, aantal vervangingen
 • Analytics: tabellen en grafieken…
 • Snelheidsverbeteringen
 • Bugfixes