Gymfed zet verder in op de bevordering van een gezond, ethisch en veilig sportklimaat

Delphine Gosseye   ‐  Vrijdag 16 juli 2021   ‐   Tweet

#wearegym

Sport verder door cultuurverandering leiden

Eerder dit jaar presenteerde Vlaams minister van Sport Ben Weyts het rapport van de Onafhankelijke Onderzoekscommissie Gymnastiek. De commissie formuleerde in dit rapport 13 aanbevelingen die moeten bijdragen aan een geïntegreerd beleid binnen de Gymnastiekfederatie waarbij een gezonde ontwikkeling voorop staat en dit hand in hand met het nastreven van topsportprestaties. Sindsdien heeft Gymfed verschillende acties en initiatieven opgestart of verdergezet ter bevordering van een gezond, ethisch en veilig (top)sportklimaat.

Initiatieven die zijn voortgezet

In de afgelopen jaren heeft Gymfed reeds inspanningen geleverd die moeten bijdragen aan een (top)sportcultuur waarbinnen het mentale en fysieke welzijn van de gymnast centraal staat en prioriteit geniet. Inspanningen die mee de basis vormen voor een gezond, ethisch en veilig (top)sportklimaat en verder aangevuld worden door nieuwe initiatieven. 

 • Sinds het aantreden van Yves Kieffer en Marjorie Heuls als headcoaches werd de omkadering van topsportgymnasten versterkt en uitgebreid.
 • Zowel de gymnasten als de coaches worden in hun Olympische voorbereiding op dagelijkse basis ondersteund door een interdisciplinair team met een arts, sportpsycholoog, diëtiste, osteopaat, kinesisten en krachttrainers.
 • Daarnaast ontwikkelde Gymfed een ethische code en richtte het een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit en een ethisch adviesorgaan op.

Initiatieven die zijn opgestart 

In de verdere uitbouw van onze (top)sportwerking werkte Gymfed afgelopen maanden aan nieuwe initiatieven die dienen bij te dragen aan een solide kader van ethisch en gezond sporten.

 • Een atletencommissie die als adviescommissie een duidelijke stem geeft aan de sporters binnen en buiten de (top)sportwerking van de federatie. De commissie is samengesteld uit 9 sporters die de laatste 8 jaar deelgenomen hebben aan een EK, WK, World Games of Olympische Spelen, zij zullen elke maand samenkomen.
 • Een oudercomité, samengesteld uit 8 ouders van actieve topsporters in haar werking in Vlaanderen. Het oudercomité is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de verschillende disciplines: Acro, Toestelturnen jongens en Toestelturnen meisjes. Deze commissie werd voor een periode van twee jaar aangeduid en zal maandelijks samen komen.
 • Een Gymfed-sportmodel waarin de lange termijnvisie over het opleiden en begeleiden van sporters volgens hun noden, wensen en ontwikkeling werd neergeschreven.
  • Het is opgebouwd op basis van verschillende levensfasen en formuleert kenmerken van de sporter en aandachtspunten om de sporter een unieke, kwalitatieve en persoonlijke sportervaring te kunnen bieden.
  • Met het Gymfed-sportmodel worden de inspanningen rond ethisch en gezond sporten onder gebracht in een overkoepelende strategie en langetermijnvisie.
  • Een integrale toepassing van het Gymfed-sportmodel waarborgt dat sporters hun volle potentieel kunnen bereiken, zowel in topsport als wedstrijdsport en recreatie.

Initiatieven die zijn opgestart na het rapport

Na de publicatie van het rapport is Gymfed aan de slag gegaan met de verdere adviezen van de commissie. In dat kader werd als eerste initiatief de taskforce opgericht:

 • Een taskforce, samengesteld vanuit diverse perspectieven en expertises van binnen en buiten de federatie. Ze telt 14 leden waaronder onafhankelijke experten en een vertegenwoordiging van gymnasten, ex-gymnasten, ouders, bestuursorgaan, medewerkers en management van Gymfed.

Verdere initiatieven voor 2021

 • Gymfed heeft samen met haar atletencommissie, oudercomité, ethisch adviesorgaan en bestuursorgaan een uitstroombeleid uitgewerkt waarin de verschillende aspecten van een vrijwillige of verplichte uitstroom aan bod komen (o.a. transparante selectiecriteria, formele evaluatiemomenten, een exitgesprek, aanbieden van nazorg). De uitrol hiervan staat deze zomer gepland.
 • In het najaar volgt een mentale leerlijn, die het mentale aspect van de sporter in zijn of haar levensfase omschrijft.
  • De mentale leerlijn beschrijft de ontwikkeling van de mentale vaardigheden die een sporter doorheen de verschillende leeftijdsfasen van zijn of haar (sportieve) carrière kan doorlopen. Werken volgens dit model bevordert een algemeen positief stimulerend ontwikkelingsklimaat.
  • De mentale leerlijn informeert de trainer op welke mentale vaardigheden best ingezet wordt elke levensfase, zodat de trainer zijn/haar aanpak kan aanpassen in functie van de noden, de rijpheid en de mentale ontwikkeling van de sporter.
  • De mentale leerlijn vormt een onderdeel van het Gymfed-sportmodel. De ontwikkeling van concrete tools om hiermee aan de slag te gaan wordt in een latere periode geïntroduceerd.

Sport verder door cultuurverandering leiden

“We zijn ons als federatie bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van de atleten en hun omgeving. De acties die we nu ondernemen, doen we met de overtuiging en het geloof dat we van de gymsport een modelsport kunnen maken door te bouwen aan sporters die zowel fysiek als mentaal sterk staan, die plezier beleven aan hun sport en die trots en tevreden op hun periode als sporter kunnen terugkijken”, verduidelijkt Ilse Arys, algemeen manager van Gymfed. “Gymfed neemt haar leiderschapsrol op en zal samen met de taskforce en met al de coaches haar sport en werking verder door een cultuurverandering leiden.”

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen