UPDATE 24/04 - Corona Covid-19

Delphine Gosseye   ‐  Woensdag 11 maart 2020   ‐   Tweet

#wearegymDe Gymnastiekfederatie Vlaanderen en de Franstalige gymnastiekfederatie, samen de Koninklijke Belgische turnbond, hebben vandaag, dinsdag 17 maart, beslist om alle gymnastiek-, dans-, demo- en rope skipping competities op alle niveaus tot en met 1 juni 2020 te annuleren.

24/04 - Update veiligheidsraad

Sportactiviteiten in de buitenlucht en waarbij contact vermeden wordt is opnieuw toegelaten vanaf 4 mei, dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist op 24 april. Deze activiteiten moeten nog steeds gebeuren met respect voor de regels rond social distancing, zonder fysiek contact dus. Onder die strikte voorwaarden kunnen sportactiviteiten in de buitenlucht hervat worden.

Tot op vandaag is er echter nog geen toelating om de gymnastiektrainingen te hervatten. Voorlopig is het nog niet duidelijk wanneer er kan opgestart worden en hoe deze opstart in de sportclub, rekening houdend met de social distancing, kan georganiseerd worden. Gymfed houdt de vinger aan de pols via de Vlaamse sportfederatie die samen met Sport Vlaanderen, het kabinet van Minister Weyts en de experten van Gymfed aan de richtlijnen werkt. Zodra hier meer nieuws over is, bezorgen we jullie deze informatie.

15/04 - Update veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de geldende maatregelen te verlengen tot en met 3 mei 2020. Dit betekent dat tot en met 3 mei geen trainingen, activiteiten en wedstrijden kunnen plaatsvinden. Ook alle Gymfed-activiteiten organisaties blijven tot nader order opgeschort. Er worden eveneens geen massa-evenementen georganiseerd tot 31 augustus.

20/03 - VTS cursussen uitgesteld

De Vlaamse Trainersschool en Gymfed hebben besloten om alle trainerscursussen die tot het eind van de paasvakantie gepland stonden niet te laten doorgaan omwille van de huidige stand van zaken van het coronavirus Covid-19.

We zullen de theoretische modules/examens zo snel mogelijk na de opheffing van het samenscholingsverbod laten doorgaan. Voor de praktijklessen zoeken we samen met de docenten en de verantwoordelijken van de locaties een geschikt moment om deze later dit jaar nog te kunnen laten doorgaan. Op die manier hopen we iedereen de kans te geven om binnen een hopelijk relatief korte termijn de geplande trainersopleiding te starten of verder te zetten.

Alle cursisten werden door de Vlaamse Trainersschool op de hoogte gebracht.

17/03 - 18:00 Gymnastiekcompetities stopgezet

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen en de Franstalige gymnastiekfederatie, samen de Koninklijke Belgische turnbond, hebben vandaag, dinsdag 17 maart, beslist om alle gymnastiek-, dans-, demo- en rope skipping competities op alle niveaus tot en met 1 juni 2020 te annuleren. Deze uitzonderlijke maatregel werd genomen op basis van de huidige stand van zaken betreffende het Coronavirus Covid-19. De Koninklijke Belgische Turnbond stelt de gezondheid van haar sporters centraal, daarnaast is het haar maatschappelijke plicht om het algemeen belang en de volksgezondheid in het bijzonder voorop te stellen.

Gymfed bekijkt intern op welke manier er met de organiserende clubs tot een billijke oplossing gekomen kan worden voor de geplande organisaties. Toeschouwers die reeds online tickets kochten voor de dans- en demowedstrijden en het Groot Belgisch Kampioenschap worden persoonlijk gecontacteerd betreffende de terugbetaling.

We zijn er ons van bewust dat de beslissing om ons competitiecircuit stop te zetten een grote impact heeft op onze clubs en hun leden. Indien de maatschappelijk situatie het toelaat en indien er vraag is van onze clubs zal Gymfed bekijken of een plaatsvervangende organisatie (ander concept) voor het Groot BK, dat eind mei gepland stond, opportuun is.

De internationale competitie Toestelturnen meisjes, de Olympic Gym Trial, blijft voorlopig op 5 juli 2020 op de planning staan. Het al dan niet organiseren van deze wedstrijd gaat samen met de beslissing die inzake de Olympische Spelen 2020 genomen wordt.

Deze maatregel werd genomen vanuit de intentie om onze clubs en hun leden duidelijkheid te geven op lange termijn. We betreuren ten zeerste deze beslissing te moeten nemen en begrijpen de grote teleurstelling die dit bij iedereen teweeg brengt. Onze hoofdtaak als federatie is echter om de gezondheid van onze sporters, hun families, vrijwilligers, club, trainers en supporters te garanderen.

13/03 - 20:30 Annulatie Worldcup Acro en Fiac te Puurs

De lokale overheid besliste zonet dat de Fiac en World Cup Acro te Puurs op 10-12 april 2020 niet kan doorgaan en dit om de veiligheid en gezondheid van de deelnemers te waarborgen. De organiserende club zal alle deelnemende clubs contacteren.

13/03 - 14:25 Maatregelen topsportwerking Gent

Na overleg met de leiding van Sport Vlaanderen is er beslist dat de gymnasten niet meer mogen trainen tot en met 3 april. De trainers zullen de gymnasten een aangepast conditieprogramma voorstellen om deze periode thuis te overbruggen. Wij zoeken intensief naar mogelijke oplossingen om deze lange periode te overbruggen maar momenteel hebben wij nog geen pasklare oplossing.

12/03 - 15:56 Advies les- en trainingsactiviteiten

Gebaseerd op een zeer verregaande medische consensus adviseren we onze clubs om al hun les- en trainingsactiviteiten te schorsen t.em. 31 maart. Na een volgende evaluatie op het kabinet van minister Weyts op 26 maart, zal Gymfed opnieuw advies geven. Indien er een federaal rampenplan wordt afgekondigd waarbij er andere mogelijke strengere of bijkomende maatregelen worden opgelegd, dienen deze uiteraard onmiddellijk opgevolgd te worden.

12/03 - 14:23 Geen sportmanifestaties in Vlaanderen tot 31 maart

Vlaams Minister van Sport Ben Weyts heeft aangekondigd dat alle sportmanifestaties tot 31 maart worden afgeschaft in Vlaanderen. De Vlaamse sportwereld annuleert alle publieksevenementen, indoor en outdoor. Dat betekent dus geen Gymfed-organisaties tot 31 maart 2020. De algemene vergadering, die gepland stond op zaterdag 28 maart, wordt uitgesteld naar een latere datum. Rekening houdend met de escalerende problematiek wordt inzake het later plannen van wedstrijden, het herbekijken van selectieprocedures, ... verder intern overleg gepleegd. Deze beslissingen worden via onze Gymfed-kanalen gecommuniceerd.

11/03 - 18:00 - Mededeling Gymfed Corona-virus

Gymfed heeft intern overleg gepleegd omtrent het al dan niet laten doorgaan van wedstrijden en events in de nabije toekomst waar Gymfed aan meewerkt en dus verantwoordelijk voor is. Dit omdat er rekening diende gehouden te worden met de escalerende problematiek rond de verspreiding van het Corona-virus. Tevens hebben we getracht de standpunten te kennen van de gemeentebesturen waar de wedstrijden zouden plaatsvinden het komende weekend van 14 en 15 maart 2020.

Er is een realistische inschatting gemaakt van de aanwezigheden op de verschillende wedstrijden (sporters, trainers, juryleden, ouders en supporters) van het volgende weekend, dit op basis van de gegevens van het voorgaande wedstrijdseizoen. Bij de meeste organisaties worden 1000 aanwezigheden per dag niet overtroffen, bij enkele wel.

Er is daarentegen de vaststelling (vanuit de ervaring) dat er tijdens geen enkele wedstrijd kan vermeden worden dat er geen veelvuldig nauwe contacten tussen personen zullen plaatsvinden. Mensen komen redelijk ongecontroleerd binnen en buiten de zalen, cafetaria enz.. Coaches helpen hun sporters actief, toestellen worden systematisch vastgenomen en aangeraakt, sporters zitten en bewegen in elkaars onmiddellijke nabijheid,…

Bovendien kan er enkel maar worden vastgesteld dat de commentaren van experts (virologen, internisten van ziekenhuizen...) in de media verre van geruststellend zijn. Wij citeren Prof Van Ranst in de Morgen: “Als de politiek het niet willen zeggen dan doe ik het: verbied alle evenementen”. Dit is een blijk van grote bezorgdheid en een duidelijk pleidooi om te helpen de situatie beheersbaar te houden.

Gymfed dient steeds te handelen conform haar waarden waarbij onze sporters en hun gezondheid steeds centraal worden gesteld. Daarnaast is het onze maatschappelijke plicht om het algemeen belang en de volksgezondheid in het bijzonder voorop te stellen. Vandaar dat we, met oprechte spijt en excuses naar al onze sporters, organiserende clubs en hun vele vrijwilligers, ons genoodzaakt zien de wedstrijden en organisaties die onder onze verantwoordelijkheid vallen tijdens het weekend van 14 en 15 maart en tijdens het weekend van 21 en 22 maart niet te laten plaatsvinden.

Wij volgen de situatie op de voet en zullen zo snel mogelijk communiceren omtrent de organisaties die later in het seizoen gepland zijn.

Voor Gymfed

Lode Grossen

Algemeen manager

Reacties op dit bericht

Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen