Bestuurslid

Als bestuurslid speel je een essentiële rol in de clubwerking. Om onze bestuurders te ondersteunen organiseren we jaarlijks verschillende opleidingen doorheen het seizoen. Deze opleidingen gaan over thema’s in het clubmanagement zoals: ledenadministratie, vrijwilligersbeleid, infrastructuur, trainersbeleid, verloningsbeleid trainers, Q4Gym...

> Alle opleidingen kan je terugvinden in onze activiteitenkalender 

Hiernaast kunnen clubs door hun aansluiting bij Gymfed beroep doen op maatbegeleiding of opleidingen volgen van de Vlaamse sportfederatie.
De Vlaamse sportfederatie biedt bijscholingen aan voor sportclubbestuurders uit verschillende sporttakken. De thema's worden afgestemd op de noden van het sportveld. Zo werken ze naast het bestaande aanbod regelmatig nieuwe onderwerpen/samenwerkingsverbanden uit indien ze een meerwaarde vormen voor sportclubs in Vlaanderen.

Alle opleidingen/bijscholingen zijn interactief en praktijkgericht, waardoor ze ook een ideaal forum vormen om te netwerken met collega-sportclubbestuurders! Inzichten, tips, herkenbare voorbeelden of getuigenissen van andere sportclubbestuurders kunnen de eigen clubwerking naar een hoger niveau tillen.