Initiator Ritmiek


Doel van de opleiding
 • Basisbewegingen van ritmiek kunnen aanleren en combineren in choreografieën
 • Turnlessen efficiënt en effectief kunnen organiseren, met accent op beleving
 • Goede instructies en constructieve feedback kunnen geven
 • Correcte oefenstof te selecteren voor een goede fysieke en gymnastische vorming van de gymnasten
Structuur van de opleiding
 • Module 1: Start 2 Coach (15u)
 • Module 2: Sporttechnische module
  • Introductie tot de Initiatoropleiding (1u)
  • Situering van de Initiator Ritmiek in de club (1,5u)
  • Opleidingsvisie van Ritmiek (4u)
  • Gymnastische basisvorming in Ritmiek (2u)
  • Techniek en foutenanalyse van Ritmiek (10u)
  • Opbouw en combinatie van technieken in choreografieën op muziek (16u)
 • Module 3: Didactisch-methodische module
  • Didactische oefeningen Initiator Ritmiek (18u)
 • Module 4: Stage module
  • 1 les observatie bij een andere groep
  • 4 lessen doestage bij een ander groep (olv stagementor)
Volgorde van de modules
 • Module 1 is identiek in alle opleidingen Initiator
 • Module 1 dient als eerste gevolgd te worden
 • Module 2, 3 en 4 dienen steeds in dezelfde cursusorganisatie gevolgd te worden
 • Module 4 dient afgerond te zijn vooraleer aan het examen van Module 3 mag worden deelgenomen
Schrijf je hier in voor een Initiatorcursus Ritmiek!

  Denk je recht te hebben op een vrijstelling? Bekijk dan hier de vrijstellingstabel!