Trainer B Toestelturnen meisjesVoor wie?
 • Trainers TTm met gymnasten in het A-niveau tem A12
 • Trainers TTm met gymnasten in het B-niveau vanaf B12
 • Trainers TTm met gymnasten in het C-niveau vanaf C14
Toelatingsvoorwaarden
 • Het diploma Instructeur B TTm bezitten of ermee gelijkgesteld zijn
 • Ervaring: minimum 1 jaar ervaring aantonen als (hulp)trainer in een competitiegroep TTm
 • Actief zijn als trainer in een competitiegroep TTm (A-niveau, min B12 en/of min C14) tijdens het jaar waarin de cursus gevolgd wordt
Doel van de opleiding
 • Gymnasten begeleiden op competitief nationaal niveau
 • Perfectoneren van de basiselementen TTm
 • Aanleren van gevorderde elementen TTm
 • Jaarplanning leren uitwerken
 • Leidende rol selectie- en opleidingstraject
 • Leidende rol binnen de disciplinewerking TTm van de club
Structuur van de opleiding
 • Module 1: Algemeen gedeelte
  • Duiding bij de opleiding Trainer B (0,5u)
  • Fysiologie en sportfysiologie (8u)
  • Sportpsychologie en coaching (4u)
  • Trainingsmethodiek (8u)
  • Biomechanica (2u)
 • Module 2A: Disciplineoverschrijdende module
  • Wetenschappelijke toepassingen in competitiegymnastiek (15u)
 • Module 2B: Sporttechnische module TTm
  • Introductie tot de opleiding Trainer B (1u)
  • Techniek en methodiek Trainer B TTm (8u)
  • Foutenanalyse Trainer B TTm (2u)
  • Planning en periodisering TTm (2u)
 • Module 3: Didactisch-methodische module TTm
  • Didactische oefeningen Trainer B TTm (12u)
  • Competentieontwikkeling van de Trainer B TTm (4u)
 • Module 4: Stage (45u)
  • Observatie- en assistentiestage bij een stagementor
  • Toepassingsstage bij een eigen trainingsgroep (1 seizoen, min 2x per week)
  • Wedstrijdstage bij een eigen trainingsgroep
  • Feedback en reflectie stage Trainer B TTm
  • Portfolio
Volgorde van de modules
 • Module 1 is identiek in alle opleidingen Trainer B en dient als eerste gevolgd te worden
 • Module 2A is identiek in alle opleiding Trainer B die zich richten op een competitieve discipline
 • Module 2A dient voorafgaand aan of samen met module 2B, 3 en 4 afgelegd te worden
 • Module 2B, 3 en 4 dienen samen gevolgd te worden
 • Module 4 dient afgerond te zijn vooraleer aan het examen van Module 3 mag worden deelgenomen
Schrijf je in voor het algemeen gedeelte!

Denk je recht te hebben op een vrijstelling? Bekijk dan hier de vrijstellingstabel !

 • Bijvoorbeeld: Bachelors en Masters LO hebben vrijstelling voor het algemeen gedeelte.