Initiator Freerunning


Doel van de opleiding
 • Basismoves en -bewegingen kunnen aanleren
 • Lessen efficiënt en effectief organiseren
 • Goede instructie en begeleiding kunnen realiseren
 • Een veilige omgeving creëren waarin sporters zich kunnen ontwikkelen en ontplooien
Structuur van de opleiding
 • Module 1: Start 2 Coach (15u)
 • Module 2: Sporttechnische module
  • Introductie tot de Initiatoropleiding (1u)
  • Freerunning en Parkour in Vlaanderen en de wereld (3u)
  • Technische aspecten Freerunning en Parkour (8u)
  • Materiaal en veiligheid - Freerunning en Parkour (6u)
  • Fysieke voorbereidingen en basisvorming (4u)
  • Freerunning en Parkour - Outdoor (4u)
  • Lesinvulling Freerunning en Parkour (4u)
 • Module 3: Didactisch-methodische module
  • Didactische oefeningen Freerunning en Parkour (14u)
 • Module 4:
  • Stage
  • Feedback en reflectie stage (2u)
Volgorde van de modules
 • Module 1 is identiek in alle opleidingen Initiator
 • Module 1 dient als eerste gevolgd te worden
 • Module 2, 3 en 4 dienen steeds in dezelfde cursusorganisatie gevolgd te worden
 • Module 4 dient afgerond te zijn vooraleer aan het examen van Module 3 mag worden deelgenomen
Schrijf je hier in voor een opleiding Initiator Freerunning

Denk je recht te hebben op een vrijstelling? Bekijk dan hier de vrijstellingstabel!