Trainer B Trampoline
Voor wie?
 • Trainers Trampoline met gymnasten in het A-niveau tot 12 jaar
 • Trainers Trampoline met gymnasten in het B-niveau vanaf 12 jaar
Toelatingsvoorwaarden
 • Het diploma Instructeur B Trampoline bezitten of ermee gelijkgesteld zijn
 • Ervaring: minimum 1 jaar ervaring aantonen als (hulp)trainer in een competitiegroep Trampoline
 • Actief zijn als trainer in een competitiegroep Trampoline (A-niveau of vanaf B12) tijdens het jaar waarin de cursus gevolgd wordt
Doel van de opleiding
 • Gymnasten begeleiden op competitief nationaal niveau
 • Perfectoneren van de basiselementen Trampoline
 • Aanleren van gevorderde elementen Trampoline
 • Jaarplanning leren uitwerken
 • Leidende rol selectie- en opleidingstraject
 • Leidende rol binnen de disciplinewerking Trampoline van de club
Structuur van de opleiding
 • Module 1: Algemeen gedeelte
  • Duiding bij de opleiding Trainer B (0,5u)
  • Fysiologie en sportfysiologie (8u)
  • Sportpsychologie en coaching (4u)
  • Trainingsmethodiek (8u)
  • Biomechanica (2u)
 • Module 2A: Disciplineoverschrijdende module
  • Wetenschappelijke toepassingen in competitiegymnastiek (15u)
 • Module 2B: Sporttechnische module Trampoline
  • Introductie tot de opleiding Trainer B (1u)
  • Techniek en methodiek Trainer B Trampoline (8u)
  • Foutenanalyse Trainer B Trampoline (2u)
  • Planning en periodisering Trampoline (2u)
 • Module 3: Didactisch-methodische module Trampoline
  • Didactische oefeningen Trainer B Trampoline (12u)
  • Competentieontwikkeling van de Trainer B Trampoline (4u)
 • Module 4: Stage (45u)
  • Observatie- en assistentiestage bij een stagementor
  • Toepassingsstage bij een eigen trainingsgroep (1 seizoen, min 2x per week)
  • Wedstrijdstage bij een eigen trainingsgroep
  • Feedback en reflectie stage Trainer B Trampoline
  • Portfolio
Volgorde van de modules
 • Module 1 is identiek in alle opleidingen Trainer B en dient als eerste gevolgd te worden
 • Module 2A is identiek in alle opleiding Trainer B die zich richten op een competitieve discipline
 • Module 2A dient voorafgaand aan of samen met module 2B, 3 en 4 afgelegd te worden
 • Module 2B, 3 en 4 dienen samen gevolgd te worden
 • Module 4 dient afgerond te zijn vooraleer aan het examen van Module 3 mag worden deelgenomen
Schrijf je in voor het algemeen gedeelte!
Schrijf je in voor het sport specifiek gedeelte!

Denk je recht te hebben op een vrijstelling? Bekijk dan hier de vrijstellingstabel !

 • Bijvoorbeeld: Bachelors en Masters LO hebben vrijstelling voor het algemeen gedeelte.