Initiator Gymnastiek


Doel van de opleiding
 • Basisbewegingen van gymnastiek kunnen aanleren (met gebruik van Gymstars en Gymtopia)
 • Turnlessen efficiënt en effectief kunnen organiseren, met accent op beleving
 • Goede instructies en constructieve feedback kunnen geven
 • Gymnasten veilig helpen tijdens het uitvoeren van bewegingen
Structuur van de opleiding
 • Module 1: Start 2 Coach (15u)
 • Module 2: Sporttechnische module
  • Introductie tot de Initiatoropleiding (1u)
  • Technische aspecten algemene gymnastiek (Gymstars) (14u)
  • Fysieke en gymnastische basisvorming (7u)
  • Oefen- en spelvormen (4u)
  • Helperstechnieken en materiaal (2u)
 • Module 3: Didactisch-methodische module
  • Didactische oefeningen: Oefen- en spelvormen (4u)
  • Didactische oefeningen: fysieke en gymnastische basisvorming (4u)
  • Didactische oefeningen: Algemene gymnastiek (8u)
 • Module 4: Stage module
  • 1 les observatie bij een andere groep
  • 4 lessen doestage bij die zelfde groep (olv stagementor)
  • Feedback en reflectie stage (2u)
Volgorde van de modules
 • Module 1 is identiek in alle opleidingen Initiator
 • Module 1 dient als eerste gevolgd te worden
 • Module 2, 3 en 4 dienen steeds in dezelfde cursusorganisatie gevolgd te worden
 • Module 4 dient afgerond te zijn vooraleer aan het examen van Module 3 mag worden deelgenomen
Schrijf je hier in voor een Initiatorcursus Gymnastiek!

Denk je recht te hebben op een vrijstelling? Bekijk dan hier de vrijstellingstabel!