Jury

Gymnastiek, Dans & Rope Skipping enerzijds en juryleden anderzijds zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze sporters worden op wedstrijden steeds beoordeeld door een jurypanel. Een goede opleiding van deze mensen is dan ook essentieel om deze belangrijke taak voor hun rekening te nemen. Juryleden kijken nauwgezet toe welke bewegingen een sporter of groep van sporters uitvoeren en hoe goed en mooi ze dit doen. Aan elke oefening wordt een score toegekend volgens een aantal vaste criteria en de sporter/het team met de hoogste score behaalt de overwinning.

Dus... zonder juryleden geen wedstrijden! We rekenen op alle deelnemende clubs om samen met ons inspanningen te leveren om juryleden op te leiden en beschikbaar te houden, zodat onze sporters hun wedstrijden in ideale omstandigheden kunnen turnen, dansen of skippen.

Gymfed heeft een gestructureerd opleidingssysteem om geïnteresseerden de kans te geven een goed jurylid te worden. In elke wedstrijd discipline worden opleidingen en bijscholingen georganiseerd. Voor recreatoernooien is er een meer laagdrempelig, aangepast jury- en opleidingssysteem.