Initiator Kleutergym


Doel van de opleiding
 • Algemene motorische en turnspecifieke ontwikkeling van kleuters bevorderen
 • Kleutergymlessen efficiënt en effectief kunnen organiseren, met accent op beleving
 • Gepast kunnen omgaan met kleuters en hun ouders
Structuur van de opleiding
 • Module 1: Start 2 Coach (15u)
 • Module 2: Sporttechnische module
  • Introductie tot de Initiatoropleiding (1u)
  • Situering en aandachtspunten van Multimove voor kinderen en Sportsnack (3u)
  • Ontwikkelingskenmerken en omgaan met kleuters (3u)
  • Lesorganisatie kleutergym (2u)
  • Lesinhoud kleutergym (3u)
  • Omgaan met ouders (1u)
 • Module 3: Didactisch-methodische module
  • Didactische oefeningen Initiator Kleutergym (20u)
 • Module 4: Stage module
  • 2 lessen observatie of assistentie in een andere club
  • 4 lessen toepassingsstage in de eigen club
  • Feedback en reflectie stage (2u)
Volgorde van de modules
 • Module 1 is identiek in alle opleidingen Initiator
 • Module 1 dient als eerste gevolgd te worden
 • Module 2, 3 en 4 dienen steeds in dezelfde cursusorganisatie gevolgd te worden
 • Module 4 dient afgerond te zijn vooraleer aan het examen van Module 3 mag worden deelgenomen
Schrijf je hier in voor een Initiatorcursus Kleutergym!

Wil je meer weten over het attest Multimovebegeleider? Kom hier dan alles te weten over Multimove.

Bekijk hier ook de vrijstellingstabel!