Instructeur Acro


Voor wie?
 • Trainers Acro met gymnasten in de precompetitie
 • Trainers Acro met gymnasten in het I-niveau
 • Trainers Acro met gymnasten in het C-niveau
Toelatingsvoorwaarde
 • Het diploma ‘Initiator gymnastiek’ bezitten of ermee gelijkgesteld zijn
 • Minimum 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start
 • Ervaring: minimum 1 jaar actief in een club als Initiator gymnastiek
 • Actief zijn als trainer in een (pre)competitiegroep Acro tijdens het jaar waarin de cursus gevolgd wordt
Doel van de opleiding
 • Gymnasten concrete gymnastiekelementen bij te brengen in de discipline Acro
 • Gymnasten begeleiden op beginnend competitief niveau
 • Lessen te plannen en concrete lessenreeksen uit te werken
 • Beloftevolle gymnasten scouten om zich te specialiseren binnen de discipline Acro
 • Organisatorische inzichten verwerven in de club
Structuur van de opleiding
 • Module 1: Algemeen gedeelte
  • Anatomie - basis(6u)
  • Motorisch leren (6u)
  • Ontwikkelingsleer (6u)
 • Module 2A: Disciplineoverschrijdende module
  • Gymnastische basisvorming Instructeur Gymnastiek (8u)
  • Bewegingsanalyse Instructeur Gymnastiek (9u)
  • Wedstrijdopbouw en -verloop in gymnastiek (1u)
  • Interacties op training in gymnastiek (3u)
 • Module 2B: Sporttechnische module Acro
  • Introductie tot de opleiding Instructeur (1u)
  • Techniek, methodiek en foutenanalyse Instructeur Acro (11u)
  • Reglementen en jurering Acro (zelfstudie)
  • Scouting en profiel Acro ( 5u)
 • Module 3: Didactisch-methodische module Acro
  • Didactische oefeningen Instructeur Acro (9u)
  • Competentieontwikkeling van de Instructeur Acro (5u)
 • Module 4: Stage (45u)
  • Observatie- en assistentiestage bij een stagementor
  • Toepassingsstage bij een eigen trainingsgroep
  • Feedback en reflectie stage Instructeur Acro
  • Portfolio
Volgorde van de modules
 • Module 1 is identiek in alle opleidingen Instructeur B en dient bij voorkeur als eerste gevolgd te worden
 • Module 2A is identiek in alle opleiding Instructeur B die zich richten op een competitieve discipline. Dient voorafgaand aan of samen met module 2B, 3 en 4 afgelegd te worden
 • Module 2B, 3 en 4 dienen samen gevolgd te worden
 • Module 4 dient afgerond te zijn vooraleer aan het examen van Module 3 mag worden deelgenomen
Schrijf je hier in voor het algemeen gedeelte!
Schrijf je hier in voor het sport specifiek gedeelte!

Denk je recht te hebben op een vrijstelling? Bekijk dan hier de vrijstellingstabel !

 • Bijvoorbeeld: Bachelors en Masters LO hebben vrijstelling voor het algemeen gedeelte.