Instructeur B GymnastiekVoor wie?
 • Trainers van gevorderde recreatieve gymnasten - toegespitst op één of meerdere disciplines
 • Hoofdtrainers (gevorderde) recreatie of coördinatoren
Toelatingsvoorwaarde
 • Het diploma ‘Initiator gymnastiek’ bezitten of ermee gelijkgesteld zijn
 • Minimum 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start
 • Ervaring: minimum 1 jaar actief in een club als Initiator gymnastiek
 • Actief zijn als trainer in een groep (gevorderde) recreanten (in één of meerdere disciplines) tijdens het jaar waarin de cursus gevolgd wordt
Doel van de opleiding
 • Gevorderde basisvaardigheden kunnen aanleren aan recreanten of beginnende competitie gymnasten
 • Divers aanbod in meerdere disciplines beheersen
 • Invloeden van andere disciplines integreren in je eigen discipline-specifieke trainingen
 • Organisatorische inzichten verwerven in de clubwerking (hoofdtrainer – coördinator)
Structuur van de opleiding
 • Module 1: Algemeen gedeelte
  • Anatomie (6u)
  • Motorisch leren (6u)
  • Ontwikkelingsleer (6u)
 • Module 2: Sporttechnische module
  • Introductie tot de opleiding Instructeur (1 u)
  • Technische aspecten algemene gymnastiek (12u)
  • Fysieke en gymnastische basisvorming (2 u)
  • Trends in de gymnastiek (4 u)
  • Toegepaste ontwikkelingsleer gymnastiek (4u)
  • Plannen & periodisering (6u)
  • Algemene structuur en basisprincipes algemene gymnastiek (4u)
 • Module 3: Didactisch-Methodische module
  • Didactische oefeningen algemene gymnastiek (7u)
  • Didactische oefeningen fysieke en gymnastische basisvorming (2u)
  • Competentieontwikkeling van de Instructeur Algemene Gymnastiek (5u)
 • Module 4: Stage (30u)
  • 3 lessen observatie bij minimum 2 verschillende clubs
  • 5 lessen assistentie bij een stagementor
  • 8 aaneensluitende lessen toepassing bij eigen trainingsgroep
  • Feedback en reflectie stage Instructeur Algemene Gymnastiek
Volgorde van de modules
 • Module 1 dient bij voorkeur als eerste gevolgd te worden
 • Module 2, 3 en 4 dienen steeds in dezelfde cursusorganisatie gevolgd te worden
 • Module 4 dient afgerond te zijn vooraleer aan het examen van Module 3 mag worden deelgenomen
 • Het praktijkexamen van Module 3 wordt afgelegd in één discipline naar keuze
Schrijf je hier in voor het algemeen gedeelte!
Schrijf je hier in voor het sport specifiek gedeelte!

Denk je recht te hebben op een vrijstelling? Bekijk dan hier de vrijstellingstabel !

 • Bijvoorbeeld: Bachelors en Masters LO hebben vrijstelling voor het algemeen gedeelte.