Gym voor senioren


Doel van de opleiding
 • Senioren begeleiden bij het aanleren van eenvoudige gymnastische basisvaardigheden
 • Zelfstandig veilige en verantwoorde gymnastiekactiviteiten voorbereiden, leiden en evalueren.
Structuur van de opleiding
 • Module 1: Start 2 Coach (15u)
 • Module 2: Sporttakoverschrijdende module
  • Op sporten staat geen leeftijd (3u)
  • Praktische richtlijnen bij organisatie sport- en bewegingsactiviteiten voor senioren + meten fysieke fitheid (3u)
 • Module 3: Didactisch-methodische module
  • Introductie tot de Initiator opleiding (1u)
  • Didactische principes voor gymnastiek voor senioren (3u)
  • Didactische oefeningen voor gymnastiek voor senioren (23u)
 • Module 4: Stage module
  • Stage (4u)
  • Feedback en reflectie stage (2u)
Volgorde van de modules
 • Module 1 is identiek in alle opleidingen Initiator
 • Module 1 dient als eerste gevolgd te worden
 • Module 3 en 4 dienen steeds in dezelfde cursusorganisatie gevolgd te worden
 • Module 4 dient afgerond te zijn vooraleer aan het examen van Module 3 mag worden deelgenomen

Modules 3 en 4 worden in principe 2-jaarlijks georganiseerd (volgende organisatie in 2024).

Schrijf je hier in voor een Initiatorcursus Gym voor Senioren!

Denk je recht te hebben op een vrijstelling? Bekijk dan hier de vrijstellingstabel!