Ethische code

De gedrags- en ethische codes zijn een beschrijving van de normen en waarden voor het gedrag van alle betrokken personen binnen de clubwerking. Via de gedrags- en ethische codes, opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) en de visie van het Gymfed-sportmodel, verbinden alle betrokken personen er zich toe een gezond en ethisch sportklimaat te creëren.

    Het clubbestuur ziet toe op de naleving van deze codes en dient jaarlijks een engagementsverklaring in bij Gymfed. Door de engagementsverklaring te tekenen verbindt de club er zich toe dat alle betrokken trainers binnen hun clubwerking kennis hebben van de ethische code. Deze engagementsverklaring is een belangrijke vereiste in het kwaliteitsinstrument van Gymfed, Q4Gym.