Doping

De definitie van doping is eenvoudig: alle ‘stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereldantidopingagentschap WADA’ worden gezien als doping. Het WADA hanteert drie criteria om te bepalen wanneer ze een stof of een methode als doping beschouwt. Het antidopingagentschap stelt daarbij deze 3 vragen:

  1. Is de stof/methode (mogelijk) prestatiebevorderend?
  2. Is de stof/methode (mogelijk) schadelijk voor de gezondheid?
  3. Is de stof/methode in strijd met de 'Spirit of Sport'?

Als het antwoord op minstens 2 van de 3 vragen 'ja' is, dan komt de stof of methode op de lijst van de verboden stoffenNADO Vlaanderen staat in voor de uitvoering van het antidopingbeleid in Vlaanderen. Op het internationale toneel heeft NADO Vlaanderen de WADA-code ondertekend. We moeten ons dus ook houden aan de uitvoering ervan.

Antidopingregels voor sporters

Alle sporters, elitesporters en breedtesporters, vallen onder dezelfde antidopingregels. In de toepassing ervan zijn er naar gelang de aard van de sport (elite/breedtesport) enkele verschillen.

Antidopingdecreet 2021-2025

In de loop van het voorjaar 2021 werd het nieuwe Antidopingdecreet van kracht. Dat is de Vlaamse verankering van de globale WADA-code 2021-2025. Die wil in samenwerking met de atleten een nieuwe stap zetten naar een goede balans tussen preventie en vervolging.

Links en downloads