Dopingcontrole

Dopingcontroles zijn sterk gereglementeerd. Overal ter wereld zijn ze gebonden aan dezelfde regels en volgen ze hetzelfde vaste stramien. Er kunnen steeds dopingcontroles plaats hebben, zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden. Meer informatie over deze procedure kan je hier terugvinden. Het Vlaams Dopingtribunaal ondersteunt de aangesloten sportfederaties bij de organisatie van disciplinaire procedures bij dopingpraktijken.

Wat zijn de rechten en de plichten van de sporter, de controlearts of de wedstrijdorganisator wanneer een dopingcontrole plaats heeft? Volgende video verduidelijkt stap voor stap hoe een dopingcontrole verloopt, vanaf de aankomst van het controleteam tot de verwerking van de stalen en de resultaten.