Gezond sporten

De Gymnastiekfederatie volgt het decreet medisch Verantwoord Sporten van 20 december 2013 ook wat betreft de richtlijnen voor dopingcontrole. Er kunnen steeds dopingcontroles plaats hebben, zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden.

Meer informatie over deze procedure kan je nalezen op de website van de Dopinglijn www.dopinglijn.be

NADO Vlaanderen (de dienst van de Vlaamse Overheid die instaat voor de preventie en de strijd inzake doping in de sport) heeft een vernieuwde uitgebreide video uitgebracht over het verloop van een dopingcontrole. Wat zijn de rechten en de plichten van de sporter, de controlearts of de wedstrijdorganisator wanneer een dopingcontrole plaats heeft? Deze video verduidelijkt stap voor stap hoe een dopingcontrole verloopt, vanaf de aankomst van het controleteam tot de verwerking van de stalen en de resultaten.

Je kan het bekijken op deze video:

via de website van de Dopinglijn www.dopinglijn.be en via de website Gezond Sporten www.cjsm.be/gezondsporten/nieuws/video-procedure-d...