Dopinglijst

Dopinglijst 

Elk jaar komt het Wereldantidopingagentschap (WADA) met een update van de dopinglijst. De hernieuwde lijst gaat telkens op 1 januari van kracht. Een stof of methode kan op de dopinglijst worden geplaatst indien deze aan minimaal twee van de volgende drie criteria voldoet:

 • (mogelijk) prestatiebevorderend
 • (mogelijk) schadelijk voor de gezondheid
 • in strijd met de ‘Spirit of Sport’

Als het antwoord op minstens 2 van de 3 vragen 'ja' is, dan komt de stof of methode op de lijst van de verboden stoffen.

Wat is de 'Spirit of Sport'?

Wereldwijd zetten antidopingorganisaties zich in om de intrinsieke waarde van sport te beschermen. Vaak wordt er gesproken over de 'Spirit of Sport'. Het is de essentie van de Olympische gedachte, die maakt dat we op een eerlijke manier aan sport doen.

De 'Spirit of Sport' wordt gekarakteriseerd door deze 11 waarden:

 • Ethiek, 'fair play' en eerlijkheid
 • Gezondheid
 • Uitmunten in prestatie
 • Karaktersterkte en ontwikkeling
 • Vreugde en plezier
 • Teamwork
 • Toewijding en inzet
 • Respect voor regels en wetten
 • Respect voor jezelf en andere deelnemers
 • Moed
 • Gemeenschap en solidariteit

Geneesmiddelenchecker

Als (top)sporter moet je oppassen met geneesmiddelen. Er zijn namelijk heel wat geneesmiddelen die verboden stoffen bevatten. Bevat het geneesmiddel dat jij neemt een verboden stof? Met de handige Geneesmiddelenchecker van NADO Vlaanderen controleer je zonder veel moeite of jouw geneesmiddel toegestaan is.