ICES

Het Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) is een door Vlaams Minister van Sport erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. Binnen het kader van het Gezond en Ethisch Sporten decreet heeft ICES 5 kernopdrachten:

  1. als kenniscentrum functioneren op het gebied van ethisch sporten;
  2. informatie, kennis en expertise of beleidsopties van de Vlaamse overheid op het gebied van ethisch sporten in bruikbare instrumenten voor de sportsector omzetten, delen en daarvoor begeleiding en ondersteuning verzorgen voor de sportsector;
  3. bestaande instrumenten en praktijken op het gebied van ethisch sporten volgen en evalueren;
  4. de Vlaamse overheid ondersteunen op het domein van ethisch sporten;
  5. het maatschappelijk draagvlak voor thema’s op het gebied van ethisch sporten vergroten.