Time out tegen pesten

TOP in de sport

De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda. Ook Gymfed deelt deze visie en vraagt mee om een Time Out tegen Pesten.

Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Het is kwetsend, schadelijk en soms zelfs levensbedreigend. Daarom wil de Vlaamse sportsector het thema pesten grondig aanpakken. In de periode jan 2016 - feb 2017 werd de campagne "TOP in de sport" gelanceerd met als pesten als centraal thema. Coaches en bestuurders werden geïnformeerd, opgeleid en gestimuleerd om actief aan een pestvrije omgeving te werken. De Vlaamse sportwereld bouwt zo mee aan een klimaat waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Ook vandaag zetten wij net zoals heel wat andere sportfederaties en clubs het thema pesten op de agenda. Samen maken we werk van een pestvrij sportklimaat en geven we aan iedereen te kennen dat pesten geen plaats heeft binnen de sportwereld. Wie meer informatie wil over dit thema, verwijzen we graag door naar de website van de campagne: www.topindesport.be. Je kan ook altijd terecht bij het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) voor informatie over pesten en andere ethische thema’s.

6 TOP-ACTIES

Hoe pakken we het samen aan? Met volgende 6 concrete TOP-acties kan jouw club groeien tot een pestvrije sportorganisatie. Per actie krijg je informatie, praktische tips en hulpmiddelen om aan de slag te gaan in jouw clunb en zo het hele parcours af te leggen! Check ze hier.

Vlaamse week tegen pesten 2021

Van vrijdag 5 februari t.e.m. vrijdag 12 februari 2021 maken we samen met jou duidelijk dat pesten niet kan. De Week wil een aanmoediging en een inspiratie zijn om werk te maken van een pestvrije omgeving voor kinderen en jongeren. Ketnet gooit ook in 2021 alles in de strijd tegen pesten. Samen roepen we iedereen op om vier stippen op zijn of haar hand te zetten. En om samen met je groep aan verbondenheid te werken. Doen jullie ook mee?

“Iedereen in positie? Stip it, stip it, come on and stip it!”