Update aanbevelingen

Op 16 april 2021 presenteerde Vlaams minister van Sport Ben Weyts het rapport van deze onafhankelijke onderzoekscommissie. De commissie formuleerde in dit rapport 13 aanbevelingen die moeten bijdragen aan een geïntegreerd beleid binnen de Gymnastiekfederatie waarbij een gezonde ontwikkeling voorop staat en dit hand in hand met het nastreven van topsportprestaties. Na de publicatie van het rapport werden extra initiatieven opgezet ter bevordering van een gezond, ethisch en veilig (top)sportklimaat. Zo werden intussen een taskforce en 5 thematische werkgroepen opgericht met als hoofddoel het aanpakken van de problematiek, de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. 


Het gepubliceerde rapport helpt Gymfed om beter te blijven doen voor al haar sporters en hun omgeving. We nemen de adviezen die uit het rapport voortkomen ter harte en engageren ons om hier concrete acties aan te koppelen.